HomeVasthoudenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 660.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

j l
18
j waren aard we ons vaak niet klaar bewust zijn.
En dat laatste is gevaarlijk genoeg. We moeten
‘ waarlijk niet meenen, dat wij buiten het bereik
t staan van de groote stroomingen, waardoor het
j wereldleven bewogen wordt. We kunnen er onze
t huizen niet hermetisch voor afsluiten. We kunnen
onze kinderen niet isoleeren. We staan er zelf
midden in. Ook aan ons dringen de zienlijke
dingen zich onophoudelijk en van alle zijden
machtig op in hun brute realiteit. Aan de be-
koring van den rijkdom en den glans, dien de
onvermoeide arbeid, niet het minst van de laatste
geslachten, eraan heeft weten te geven en waar-
door voor zoovelen de heerlijkheid der onzienlijke
dingen is gaan verbleeken, kunnen ook wij ons `
niet onttrekken. ’t Is zoo noodig, dat we die
l stroomingen peilen en bij het licht der Gods-
openbaring onze houding laten bepalen.
j [)e bewoner van de moderne groote steden
t zoekt, helaas ook ten onzent, z’n genot steeds
` minder in ’t familie­leven, steeds meer in soeieteit
j of kofiiehuis. De innerlijkheid van de huiskamer
vindt hij onuitstaanbaar. Deze mensch is bij voor-
Y keur niet bij zich thuis. Haar diepsten, niet ’t
2
ti
{I
'