HomeVasthoudenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 665.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l . ä
17
Maar wat spreek ik van schare? Het onder-
j scheid tusschen haar en die zich boven haar ver-
j heven wanen is dikwijls geen ander dan dat de
eerste nog hoofdzakelük op ,,brood” den nadruk
` moet leggen, terwül de laatsten alleen aan ,,spelen"
V hoeven te denken. En - het leven wordt er toch
zeker niet minder wereldsch om als het meer
geld gaat kosten en de genietingen meer gerafli­
neerd worden? Fi
Dat is een van de meest veelvuldig voorkomende l
V manieren, waarop zich openbaart: de zienlijke din-
gen willen zien zonder de onzienlijke.
l Zoo zou Mozes gedaan hebben, als hg het geloof
j van Abraham, Izaac en Jacob had gehouden voor
, ’n overwonnen standpunt, als hü den eisch der
j hoogere wereld, waarvoor hij alles veil gehad heeft,
§ losgelaten had voor de lagere werkelijkheid van de
j ,,genietingen der zonde" en de ,,schatten in Egypte",
E indien hij ’n .,zoon van Farao’s dochter" genoemd
had willen worden liever dan ’n kind van God.
1
Ik houd Uwe aandacht niet bezig met het j
schrikbeeld eener ontstelde predikanten-fantasie.
lk wijs er U mee op de naakte werkelijkheid, te {
midden waarvan we ons bewegen en van wier
2
i