HomeVasthoudenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 665.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l
' l
l
l
ic
j Het materialisme is op 't oogenblik onder de
, toonaangevende denkers uit de mode. Beschouwt
i men het niet als ’n in de lucht hangend stelsel, l
E maar als exponent van ’n levensrichting, dan ziet _
L men, dat er niet heel veel reden is om te juichen,
t dat het dood is. Waarop is in werkelijkheid de V
reusachtige activiteit van onzen tijd gericht?
Waarvoor werken overdag en waarop zinnnen bij
nacht talloos velen van onze medemenschen2 Wat
geeft bij alle overwegingen den doorslag en waar- V
door worden alle verhoudingen tusschen den enke-
len mensch en tusschen de volkeren onderling 1
beheerscht‘l Er is geen ander antwoord dan: ;
. goeddeels door de zienlgke dingen.
Veler ideaal is, bewust of onbewust, de kracht-
·_ mensch, met ’n robuust geweten. Als ’n pracht- ë
dier, gewapend met door wetenschap en techniek l
verscherpte zintuigen, treedt hij naar buiten om
‘ de wereld te gewinnen en zich met sterke vuist {
bï de beste plaatsen aan ’s levens disch te veroveren. l
Brood en spelen, bezit en genot, ziedaar in ’n
` oude formule de korte samenvatting van hetgeen
j ook heden de schare (men heeft ze slechts gade
` te slaan in de week en op den Zondag) tot haar
? geluk noodig acht.
a
rl
{