HomeVasthoudenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 669.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

15
Zoo heeft bij duizenden schijngodsdienst plaats
gemaakt voor haat tegen allen godsdienst. Het
geloof in de onzienlijke dingen achten ze niet
langer nuttig voor de bemachtiging van de zienlijke,
doch schadelijk in de hoogste mate, geen hefboom
van den vooruitgang, maar ’n werktuig in de
hand van de reactie. Als ’n vampyr heeft het r
’t levensbloed van de menschheid opgezogenz haar
beste krachten, die ze toch zoo noodig had voor
’n vruchtbaar verkeer met de werkelijkheid van
de zienlijke dingen te midden waarvan ze leeft,
heeft dat geloof haar doen verspillen aan ’n waan.
Met ’n gevoel van verademing schudt men het
van zich af: ’t is als het ontwaken na de beklem-
ming van ’n nachtmerrie. Er is maar één wereld:
de wereld van de zienlüke dingen. Uit die wereld
komen onze vreugden voort en onze smarten.
Met die massieve wereld hangen al onze werkelijke
belangen samen. Haar te kennen is het eenige
streven van het denken, dat wil ophouden fantas-
tisch te zijn, haar te beheerschen het eenig
levensdoel, dat waardig is de krachten van ’n
bcschaafden Westerling in beslag te nemen. Dat
is ten minste iets, waaraan men zich kan vast-
houden. ,
l
i
I