HomeVasthoudenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 633.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

{ 14
l
j voegen het genot van zich te wiegelen in de eigen-
aardige stemmingen van het geloof in Jehovah.
1
In al deze gevallen, waarin men de onzienlijke
V dingen wil aanhouden om ze te stellen in den
dienst van de zienlijke, is het werkelijk contact
met de hooger wereld inderdaad verbroken en
beweegt men zich in illusies. Dat kan niet anders,
want de onzienlijke dingen kunnen nooit middel
zün. Ze zijn doel, of ze zijn niet. Overal, waar
hun realiteit zich laat gelden, heerschen ze.
ti
Vandaar, dat er hier van vasthouden geen
sprake is, en we slechts met overgangsstadia te
doen hebben. Men moet vooruit of achteruit. ’t Is
het einde van het begin, nl. het begin van ’n
nieuw leven, ’n nieuwe geboorte door reëel contact
met de onzienlijke dingen. Of het begin van het
einde. Wat vermolmd is, stort in. Schijn houdt
geen stand. Er gaat te eenigertijd ’n oordeel over
‘" alle godsdienstigheid zonder God. Men klaagt
dan over schielük toenemende goddeloosheid: ’t
nl is alleen maar het afwerpen der maskers, en er
’ gebeurt niets anders dan dat er wat meer waar-
,` heid komt in toestanden en verhoudingen.
El
ri
l