HomeVasthoudenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 656.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

13
Het is in strijd met de hooge heerlükheid, met
den adel van onzen godsdienst zich, op welke
wijze ook, te laten gebruiken als politie.
Nog minder kan hg zich den dienst laten wel-
gevallen, dien zij ervan verwachten, voor wie hij
’n bekoorlijk spel van de fantasie is. De onzien­
lijke dingen, ze hooren thuis, vinden ze, in het
land van dichters en droomers, waar de bloemen
spreken en de sterren geuren en waar men zich
ook wel kan vasthouden ,,als ziende den Onzien-
lijken". Dat geeft eenige wijding aan het plat-
vloersche van het bestaan, legt ’n poëtisch vernis
op het proza van de wereld. Voor wie er smaak
in hebben is het ’n heel bizonder divertissement.
Het doet dienst als ’n soort ornamentiek, die de
centonigheid van den levensbouw breekt, en waar-
mee men somwijlen gaarne pronkt. Toch orna-
mentiek slechts, voor de stevigheid van den bouw
volmaakt onverschillig. Men zou het ongaarne
missen, maar zich toch troosten over z’n verlies, t
omdat er niets wezenlijks mee ve1·loren zou gaan.
Zoo zou Mozes gedaan hebben, indien hij, bij al
de ,,genietingen de zonde" en al de ,,schatteu van
Egypte”, zoo nu en d.an ook nog eens had willen
l
a