HomeVasthoudenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 641.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

Z 12
j des Heeren dienstbaar gemaakt had aan de be-
langen van Farao, ten einde het volk in de
dienstbaarheid te houden.
Daarnaast staan anderen, die bij hun overwe-
á gingen in dezen niet gedreven worden door
persoonlijke zelfzucht. Ze hebben nu eenmaal
van ons geslacht zoo’n geringe gedachte, dat ze
het tot zedelijk leven onbekwaam achten, tenzij
voortgedreven door vrees. En van de zedelijkheid
hebben ze zoo’n geringe gedachte, dat ze haar
niet in staat a.chten zich te laten gelden anders
dan door te dreigen met straf. ’n Beter middel
om de vrees voor straf erin te houden dan
,,het geloof" kennen ze niet, en daarom blijven
ze het hanteeren als zweep.
Zoo zou Mozes gedaan hebben,indien hij,zonder
zelf in eigen leven den machtigen ernst en de
schrikkelijke werkelijkheid van den eisch Gods
te kennen, Israël allerlei schrikbeelden had voor-
gegoocheld om de schare zoet te houden.
i"> Dat het op den duur absoluut niet helpt, is
hier nog het geringste bezwaar. ’t Ergste is,
dat door zoodanig verband tusschen godsdienst
en zedelijkheid beide verkracht worden en hun
waardigheid inboeten.
is