HomeVasthoudenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 550.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

7
l.
,, De zienlijke dingen zonder de 0nzienlijke", daar-
° toe komt het niet gemakkelijk en niet in eens.
De mensch, die z’n leven buiten het bereik van
den vverkelijken invloed der onzienlijke dingen wil
stellen, maakt zich dat veelal gemakkelijk door ze
eerst nog ’n poos aan te houden als nuttige of
bekoorlijke illusie. Hg poogt de ,,norm"­ale orde
van zaken om te keeren en de onzienlijke dingen
te gebruiken in den dienst van de zienlijke.
Dat geschiedt in groven vorm door den heel of
half­bevvusten liuichelaar, die baatzuchtig exploi-
teert wat hij in z’n medemenschen voor louter
bijgeloof houdt. Zoo iemand vindt, dat het
,,geloof" beschermd en aangekweekt moet worden.