HomeVasthoudenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 694.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

i
l
7
deed, als ik tot U sprak in de taal van ’n ander,
i of naar de behoeften van ’n anderen tijd, dan zou
kw het niet Gods Woord zijn, dat ik U bracht:
V het Evangelie is immers altijd oud, en altijd nieuw.
» Ziedaar, Gemeente, zoo Ge wilt, mijn beginsel.
u En laat ik het nu vanavond, bij den aanvang
' van m’n werkzaamheid, maar dadelijk in toepassing
trachten te brengen.
E Evenals de veelzijdige goddelijke Waarheid zelve,
j kan men het werk van haar verkondiger, dat ik
I hier te verrichten heb, op verschillende wijze
l karakterizeeren. Ik wil het thans zoo doen: hij
E heeft de onzienlijke dingen te vertegenwoordigen
te midden van de zienlijke.
In Hebr. XI: 27 lezen we van Mozes: ,,hij hield
zich vast, als ziende den ()nzienlijken" - dat het
ook van U moge gezegd worden, bij aanvang of
bij toeneming, is het doel van mijn arbeid. Ik _
zal, bij het najagen daarvan, niets zoozeer van I
noode hebben als het zelf in toepassing te brengen.
Zoo zie ik dan zoovvel op mijzelf als op U, t
wanneer ik in mijn tekstwoord, Hebr. XI : 27, aan-
leiding vind om tot U te spreken over de drieërlei p
wijze, waarop we ons ten opzichte van de zien-
lijke en de onzienlijke dingen kunnen verhouden. j
1
l