HomeVasthoudenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 657.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

. _h`_______,,_,Y_,_,,,,`,,,..,,..,. .v,,,-V-...W.- ,.,.....-....-;, r,...,.,....v,,.Y- .;-1 ~­,-«.w.竤·«­T:..~=«:m=·~·-·rv­=¤z=‘*"‘·"­ =‘5=¥>*-=-
l
(
5
Ook op geestelijk gebied geen generatio spontanea,
d. vv. z.: God heeft het zoo beschikt, dat nergens ‘
ü. de dood het leven kan voortbrengen. Alleen leven
wekt leven.
Die uitingen, openbaringen, getuigenissen zün
altijd dezelfde en altijd anders: ’t Evangelie is
altijd oud en altüd nieuw.
Altijd dezelfde, omdat het altüd dezelfde God
is, van Wien allen, die wezenlijk met Hem ver-
j keeren, spreken. ‘
j Altijd anders, omdat het altijd weer andere
j personen zijn, aan wie de Heilige Geest leert in
i hunne eigene taal de groote werken Gods te
{ verkondigen.
i Vandaar dat ze alleen dan altijd dezelfde en
daardoor ook verstaanbaar en herkenbaar zijn,
wanneer ze altüd anders zijn. Maken we ze
‘ gelijk doordat we elkaar naspreken, dan wordt ~
‘ alles onpersoonlijk en dientengevolge onreëel,
' dood, oppervlakkig, waardeloos: we genaken niet j
ï tot elkander door onpersoonlijk te worden, maar
· door ten volle persoonlijk te zijn.
Daarom nu benauwt mij die onbeantwoorde j
vraag van zooeven niet. Al weet ik niet precies
wat de gemeente van Amsterdam is, ik weet tooh ‘
<
2