HomeVasthoudenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 664.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

1g""'”' "'"’ """"*"""“"’" ""‘•·""*‘v"· ­ -- ~ ·~~ ~­ - -­~~ ~~ -- --- --~- ·­ ­-- ­»;r nr"` wvvr ,..Y Y Y » .- - ’ ._,_`.«­.«.·~­·v-­--«
l
l (
j 4
l allicht leven kunnen maken. Maar ’t is ’n veeg
ä teeken als de kerk niet door de aantrekkings-
kracht van het Evangelie volloopt, maar vanwege L
Q de interessantheid van den dominé. We voelen hi
gj op den duur allen wel, dat ’n kerkdienst iets
anders is dan ’n vertooning of ’n nutslezing.
Derhalve: ik breng U geen onpersoonlijk, over-
genomen stel van leeringen, evenmin als louter
individueele opvattingen. En dat wel omdat noch
door het een, noch door het ander een menschen- j
ziel waarachtig gebaat wordt. Beide staan buiten l
den stroom van het geestelijk leven. Het een j
door z’n dorre starheid: het leven is eruit wegge-
vloeid. Het ander door z’n grillige losheid: het ë
heeft nooit met het leven verband gehouden. j
Met beide blijven we aan de oppervlakte. Door
geen van beide krijgen we wezenlijk eontaet
met elkaar. ~
Geestelijk leven kennen we alleen als persoon- A
lijk leven. Niet anders dan in persoonlijk gees- ·
telijk leven komen we in contact met God, krijgen 5
we deel aan het eeuwige leven. Alleen door de j
uitingen, de openbaringen, het levend getuigenis
van dat persoonlijk gemeenschapsleven met God
bereiken we elkander in de kern van ons wezen.