HomeVasthoudenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 668.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

3
eerste maal nog eens weer te doen vernemen.
Mün Zender heeft mij iets anders geleerd.
En Gij züt niet gekomen om te kijken of ik
l die (overigens niet zeer moeilüke) kunst wel
1 versta. Zoo deden de Farizeeën van Jezus’ tijd,
1 en, terwijl ze zich uitsloofden in vereering van
l de godsmannen uit vroeger dagen, terwijl ze ,,de
j graven der profeten bouwden", wierpen ze Hem
j uit, die het Leven was en bracht, en midden
l onder hen stond. ;
_ Of ik dan gekomen ben om aan oude stelsels
i van menschen te knutselen en verbouwinkjes op
eigen hand aan te brengen, of misschien wel om
U U in plaats daarvan eenvoudigweg m’n eigen par-
ticuliere meeningen op te dringen? Ik mag er
niet aan denken. Want dat zou dan hierop neer-
komen, dat ik, arm, zwak menschenkind, U uit
mgzelf zou moeten geven wat Gij tot Uw troost "
in leven en in sterven noodig hebt. Bestondm’n
taak daarin, ik zou van wanhoop niet weten waar
me te bergen en was alles liever dan predikant.
Trouwens, ik zou daarvoor zeker niet blüvend
op Uwe belangstelling mogen rekenen. Gij zoudt lg
het meer of minder interessant kunnen vinden. "
’t Zou, al is het niet in staat leven te wekken, ‘
1