HomeVasthoudenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 657.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

4 _.­t _ _& ` _ _m_w______, V__ _, _ g
ä 2
lk behoef niet in bizonderheden te weten wat
ë ik hier kom doen, en Gij verlangt niet het van-
avond te vernemen. Als we maar kennen het _
I beginsel, waardoor ik mü bij alles, wat ik doe,
zal laten bezielen. Gij zult straks bemerken, dat 1
ik die bizonderheden van te voren niet vaststel, `
niet alleen vanwege het ingewikkelde van het §
geval, maar ook omdat mijn beginsel het uitsluit.
Beginsel - ik durf het woord haast niet j
noemen. Ach, die ,,beginsels"! Wat is er, wat ?
wordt er al niet mee gesold! Wie niets te zeggen `
heeft, en toch praten moet of wil, ontleent er z’n F
zin­looze zinnetjes aan. Waar kracht, en leven, j
en geestdrift tevergeefs gezocht worden, kunnen W
F ze licht als leuzen den schijn van dat alles teweeg
brengen. Beginselvastheid moet.zoo vaak dienst
ja doen om karakterloosheid te verbergen.
Beginselvastheid is ’n kostelijk ding. Maar
E dan moet men het zorgvuldig onderscheiden van
., bevroren­liggen in de kille stijfheid van ’n systeem.
j Beginselvastheid is niet hetzelfde als lijden aan
’n idee­fixe.
gl lk ben dan ook niet tot U gekomen om U een
of ander stelsel van menschelijke vinding, dat Ge
{U honderdmaal vernomen hebt, voor de honderd en
hai
`