HomeVasthoudenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 573.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l
K
Gemeente van Amsterdam! Wanneer ik deze
woorden uitspreek, weet ik eigenlijk niet wat ik
zeg. Wat is dat: de gemeente van Amsterdam? ;
Zeker, ook in elke andere gemeente zou bij ’n
intree reden zijn om zoo te spreken. Toch, dat
is hier in bizondere mate het geval. De gemeente
van Amsterdam is zoo’n groot, veelsoortig en
ingewikkeld complex, dat, vrees ik, m’n oudere
collega’s na veertigjarigen dienst bij hun afscheid
nog niet precies kunnen zeggen wat ze is.
Deze omstandigheid is in staat iemand bij z’n
intree in buitengewone verlegenheid te brengen.
Ik dien t-och te weten wat ik in de gemeente van i
Amsterdam kom doen. En hoe zal ik het weten,
als ik niet weet wat de gemeente van Amster-
dam is 2 i
De moeilükheid schijnt onontkoombaar. Ze L
schijnt het alleen. r
1 .
1