HomeVasthoudenPagina 103

JPEG (Deze pagina), 651.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB


ë
En dan is er nog iets. Het bevestigingsformulier
gaat uit van de veronderstelling, dat elke predikant,
die bevestigd wordt, ’n ,,gave", ’n bepaalde gave
heeft. Ik heb dus goeden moed, dat ik er ook
één bezit. In welke richting ze ligt, wist Ge
voordat Ge me beriept. Nu, ik acht het een der
ernstige fouten in iemands leven, wanneer hij de
,,gave", die God hem schonk, onbruikbaar laat
maken door zich te verliezen in velerlei, waartoe t
hij de gave niet heeft. Wanneer Gij, buiten het- l
geen tot mijn ambtelijk werk behoort, met ver-
zoeken tot mij mocht komen, die naar mijn
overtuiging tot deze zonde zouden leiden, dan zal
ik ze met vrijmoedigheid afwijzen en ik hoop,
dat Gij zoo’n weigerend antwoord in denzelfden
geest zult aanvaarden, als waarin het gegeven wordt.
Mogen m’n doen en m’n laten beide strekken
om ons te bewegen onder alle omstandigheden steeds l
meer ons vast te houden als ziende den Onzien
lijken en moge de Naam van den Onzienlijken geëerd g
worden door de vastigheid, die wij bezitten te
midden van ’n geslacht, waarvoor alle vastigheden ‘
wankelen. A m e n.
i
l