HomeVasthoudenPagina 102

JPEG (Deze pagina), 629.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

f` I "Y"‘·*‘•­"üW;··t.=‘:""*‘ar ·--~a«··»¤«~e•;­­«~.~•••s;·,<g,m,,•¢.,·«•««­.,,,.¢;«,,..ç-...,,,«..•.,,,..,..,1`,.,,,.,,,,,,,,=,,,.,.,,,,,__,_,___,,_,m,,,,,,_,,,,r__,_____,"___Y____,_Y_ _v__ f__v_rç V ,__ rv g
92
1.
, heid zullen hebben de onzienlijke vriendschap
i zienlijk te maken.
En nu ten slotte nog ’n woord tot U, G e m e en te
van Amsterdam. Ik zal er niet over uit-
, weiden hoeveel het mij gekost heeft het besluit
ii te nemen om de Gemeente, waar ik ruim acht
jaren met zooveel genot en niet zonder zegen
geleefd en gewerkt heb, los te lat.en. Ik heb het
gedaan, en daarover nu verder geen woord meer.
Ik heb het gedaan, omdat ik de overtuiging had,
dat God het wilde. En daarom kom ik tot U,
t ‘ moedig en blijmoedig, maar ver van overmoedig. Ik
;` ben daartoe te diep doordrongen_van de geringheid
1 mijner kracht en den omvang en de zwaarte van
, mijn taak. Laat mij dit zeggen, Gemeente: de
{ krachten, die God mij schenkt, zijn voor U, ik
zal doen wat ik zal kunnen. En wat ik zal kunnen,
dat hangt voor ’n goed deel daarvan af, of Gij
;'_;{ ‘ met mij mee wilt werken en mee wilt bidden.
F _1ï Ik zal doen wat ik zal kunnen. Niet minder,
lf; hoop ik. Maar ook: niet meer. Ik bid, dat God
mij ook in de verzoeking tot dit laatste staande
$,*5, zal houden. Want: meer loopt uit op minder, en
js E komt op niets meer of minder neer danzontrouw.
Ei;.
ik IE
lf
ll, p