HomeDogmatiek en cultuurPagina 5

JPEG (Deze pagina), 709.64 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 27.02 MB

l
2 I
E
l
l
l
l Hoogeerwaarde Heeren vertegenwoordigers van de AL
l gemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk,
Edelgrootachtbare Heeren Curatoren dezer Universiteit;
Weledelgestrenge Heer Secretaris van het College van
j Curatoren,
Hooggeleerde Heeren Professoren,
" Zeergeleerde Heeren Doctoren,
Weleerwaarde Heeren Bedienaren van het Evangelie,
j Dames en Heeren Studenten,
é En voorts gij allen, die deze plechtigheid met Uwe tegen~
l woordigheid vereert,
l
Zeer geachte vergadering!
De smartentijd, die Europa doorwoelt, doorwoelt ook ons
denken. Benauwende problemen staan op in zake economische
en sociale en politieke leiding, voor het oogenblik èn voor U
een verre toekomst. Doch in ons denken woelt méér. Midden l
tusschen deze vragen, dikwijls ingeweven in deze vragen
staat het zedelijk~geestelijke op, doet zich gelden, stelt kwesties, l
vergt een antwoord. ­
g __ De wereldcatastrophe zet ons stil voor het probleem, hoe
vooruitgang der menschheid moet worden verkregen. Zal
ontvouwing van rechtsgevoel en verbreeding van beschaving l
en verdieping van broederschap ons omhoog beuren; lang~
zaam en geleidelijk ja, doch onstuitbaar? Of blijkt al dit jl
... 3 - *
ï il