HomeDe maatschappij Arti et Amicitiae, over de opheffing der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsch InstituutPagina 3

JPEG (Deze pagina), 492.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 9.11 MB

E
E
b
ti
V)
i
l
te
lf
l
l

l
Het is ontegenzeggelijk waar, dat de Sehoone Kunsten
veel hebben bijgedragen tot den roein en den voorspoed
van ons Vaderland. Het voorgeslaeht liet ons de uit-
E inuntende voortbrengselen van hun genie na, die, thans
nog onzen trots, den naijver van andere Rijken opwekken.
{ Deze nalatenschap en de belangrijke stotïelnke voordeelen,
daardoor tot het tegenwoordige geslacht gekomen , doen
ons met dankbaarheid terugblikken op hen , die, in het
welbegrepen algemeen belang, op het kleine door hen be-
? woonde plekje gronds , de Kunsten en lvetensehappen wisten
voort te planten en zorgvuldig aan te kweeken, ten einde
door beschaving en kunstvlüt te vergoeden, wat aan stof`-
i felüke krachten te kort schoot oni tegen uitgebreide Rijken
te kunnen opwegen.
Een blik van den bouwtnd van het Anisterdamsche
, Stadhuis op den tegenwoordigen , moet natuurlnk de vragen
doen ontstaan: NVat zullen wij van dien aard onzen nako-
E
melingen nalaten? ­-"Vat doen wij om onzen voononderen
op het gebied der Schoone Kunsten gelijk te worden? ­-»
1
ë
t