HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 88

JPEG (Deze pagina), 478.70 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

ll
[ .
j .
V
I tv lmml<·l011, ()lI1(l2ll wclligt S<)1llllll§.{`(‘ <=Xp0<lifii*11, mmr :m11l<·i<liug ‘
l mu het besluit 1·<‘<=<ls mmr div lmvoïxs zijn g·<·<·ll'<·c·l11001·<l, dam
‘ .·
‘ zou mm de lillllllgtïl, <l1<· <l1l‘ met dm <la1um van lmrv vmcld-
brief of op {lll(l(‘l'(‘ v0lnl0<·11<l<· wijzc fl2lll()0]l(‘ll, clihnuml als bij
. . J'?
(‘XC(‘l)ll(‘ lcunmvu l()(‘lälA(‘ll, <l<»c·l1 ()`(‘l'!Q(‘ll$ nloor g<­<·110 b<·sc·l10u-
l n. ‘ 7i“?2»_··‘
\'l|l§.ï(‘ll ll()(‘ O()l( ;_;`(‘läälllLl 1ll()(‘l(‘ll `(‘l'ZllllYl(‘1l, ll(‘J[ l)(‘SlLlllL l()J[ /J"’°'
f O])(‘ll$l'(‘lllllQ van lmvmxs in ).v(‘ê1’lïl]l(lt¤-()()Sl··IN(llë 0umiml<lvllijk fl
ë 4 l(‘ '(‘l'lll(‘llQ(‘ll. '
l
V.
«..k4I‘
» 5;,
lv
al L ¥
{ <
nw «
la
ll
ll
ll l
li
li
ls]
wl `«'
[U , W
ll l
fl
ll ,
lpg =
ij I

hl l
ls; .
gijï
wl
wi

ll
li,
I
li
wl; ‘
§ ,,,,, ,,_,,,W,,,,WW,,,M,, ,W.,W,`.,W,W,,M.
E ; SH(‘l]l(‘I‘S(ll`ll( wm M. \`ij1 S; Zmwn. -­ RlJl·l(‘l'll7Hl.
«; ·
li ;
ll g
rif [
FI _ '
xg ‘;
lf V
F 4.

1