HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 70

JPEG (Deze pagina), 773.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

111'
j (SG E
jj 111ij z0lv011 :11: 11*01 d0011:111d01·0 S1§1l'C1l; 0111111 g("ll(‘(%1(‘ S1ï3lL(‘1l di0 0110 *
1 111 d0z0 lillllllüll vóó1g:1:111, 1101 b000l101·111011d 0101001 ll2lll(1llïl'Gl1, 1
1111 00l1;1:11111 S('1l1'1j`(‘l' zich ]llC1«, 10 100111ig011, 00110 111:111ig0, 1
doch Y()l1{()]llCll gC1lOCgZ{lll1(‘ b000l101·111111g 11l1jv011d noodig 10
:10111011, 011 l)()Y(‘l1 :1110 l€l·1l(l(‘1l, 111 0118 1:11111. D:1:11· 11*:101* 111 E111‘0j1:1,
]11(`(‘l’ (lüll ll()ll(l1‘l'(l 1111l11o011 ]ll(‘1l$Cll(‘l1, door 1'011011 v01‘­ '
1{()1l(l.1g(‘ll 1)(’S(?ll(‘l']11l1lg 10 zij11 1()(‘g(‘01i1,111l, d1lïl·l' 110110011 zich
jl 0011 1]l(l1'l£lll 1ll(‘1 10 00l1:1111011, :1l 11*00111 111j 111 0011 1:11111 waar l
jj d<· zich ]l()(‘]l1(*l1(1(‘ l)L1l)110l{C Ol)1111€ v:111 011*10 111il11o011 z101011 1
1011 d0z0 :11111010 (1(‘lll{1. 1
]Cv011 :110 111 1011010 1:1k 11:111 V(‘i1C1]SCl15lP, 10 01 (*(?1l z0k01·0 1ijd
1*:111 01111110 ook 111 d0z0 noodig , 0111 d0 1J1_jL€O11(1(’l'C (1G6‘1(’ll 1:10- 1
11oo1·lijk 10 Oll(l(°1‘SC11(‘1(l(’ll , dc 00l11j11b:11·0 lC(‘g(‘1lStl"1_j(l1g11(‘(l(?Il op
10 l()SS(‘1l, 011 llïl v0l0 ‘£\`1jf(‘l1llg(?l1, v01·1110111vd0 011 ll0g1]12`1{1lS v01·­
_j 1110111vd0 ()lld(‘1‘ZO(‘1{1llgCll 011 0v01?1v0g111g011, 0i11d0l1jk zich 1101
g(‘ll<`(‘1 01·d0lijk voor 10 01011011.
]1(‘`O1'(‘1l$ 111011 d0z011 d0b11011g011 ivog 11011"0d011 11CGf)0, loopt 111011
jj zoo ligt g(‘Y€lïl1‘, door 00111111ig0 00l1ij111·0d011011 10 11*0101011 1111010id, 1
011 zich :1:111 1l(’1· g01v:1:1gd010 l11101‘21lis1110 ()V(’1‘ 10 g€VCI1. Zoo is 1111 F
_ 11*01101 (‘(‘1l 1100kj0 ;;YOl1<S111,l1SllOl1(1l{ll1lLl(’” z1:111g0ko11digd , VVF1ï1I‘1|'l 1
YO()l'l(O]1l(‘ll Q1`ï12`1l111()1(‘l'11lg(¥11 Yälll 16110 101 1855, 1111 1v0l1<0 j
()j)g21VC11 111011 ZO11(l(`* k111111011 :11l0id011, cl:11 3llC l)(’SCl1£‘I']I111lg v1·11011- 1
101000 of 11ilLl(‘G11g 10, 1C(‘l'\'1jl 1101 01001110 1011 b01v1jz0 011·0k1,
zoo :110 ik 1'("(‘1lS `l'()(’QCY 11011 :1:111g010011d , 11:11 d0 g1'{l2L11llf11’l<1€l 111
d0z0 00110 01:0011110 111:1:1k1, 011 S1(‘(ïll1S d0z0 1)FSC111‘1‘1Tl`1l1g 110110011:
11:11 ïll1(‘ :11111010 111d11011·101:1l<k011 1)(¥SCl1(‘l'1l1(1 11*0111011 011 bl1jv011 ;
1101110 d0z0 1vï1z11·110rl011 1<111111011 11101 1)G1\'1S13 \'O1'(l(¥ll, 011111:11 do
ii Q(‘F('l11(‘(l(‘1l1S di0 0121:111.
i 1*11 ‘.'(1l'(l 0111:111g0, 11:1:11 ik 1110011, gczcgd: ,,11211 di0 d011 111-
l ,, voor 110011, ook (l(311 11111*001* 111 zij110 111ï1g1 l100f1;" -­ dit
]Il()g(‘ voor 110 j)l'()(ll1C‘1'C1'1 1*:111 011z0 0ig0110 l{0l()ll1(l§ll 11:1111 zi_j11,
li voor zoo 1*01 dio 00101 ]1i`lïl1' 1101 111o0<101·l:111<1 1<0111011; l'l1El·£lI' v001·
:11 ll(¢1· ()V(‘l'1QQ(% 10 dit zoo 11101, (12111 21110011 1v:11111001· 01* :1:111 1101
l11(‘l' ll1§{(¥'(>(*1`(l(ä door d0 11l(ll1S1l‘1(ë 00110 l1()(),C{CI'(¥ 1v:1:11·d0 g(ê1f)l‘i1g13
\`(>l'(11; (l1l2l'(1()()1' ll1(J(!l' 1101 `()Ol'(l(‘(%l o111s1:1:111 0111 1101 V(‘(l(ë1' 11:1:11
f 1
l 1
1 1
1
j 1
1