HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 474.61 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

` AVOORWTOORD.
Het is op aandrang van verschillende zijden, dat ik besloten heb
deze beschouwingen in het licht te geven. Wel l1ad ik gewenseht
vooraf het geheel te kunnen omxverken, maar de tijd liet mij dit,
voor mijn doel, niet toe. lk roep daarom, voor den vorm waarin
zij VC]‘SCllljllCll, de toegevendheid van den lezer in. De zaak zelve
beveel ik echter beseheidenlijk aan lllCC1' bevoegde personen ter '("l‘(l(‘l'(‘
behandeling aan.
11.
’b