HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 524.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

X EENIGE BESCHOUWINGEN - " »
V-ë ovmu
IIET ONTWERP VAN WET OP DEN
E IN-, UIT- EN DOORVOER
de I)OIïlIlgOI1 de-er O0stiudiscI1@ b@zitti11g@11,
E L. M. DE HAAN.
E
E ` §I)Ix2.M1nä) --((%1x»znmIxx.cx¤JxI mum) Am) %g,cXxJ«Jx`xr¤»2h). A
’s Gmveuhage, 1859.