HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 702.31 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

» 1 1 .
YZ0 ,
1 1
(11on0st0f, aankoop ........ 30,75 i
F21111·i0k2mt, verkoop ........ 30,75 1
, S(t1l(‘(ïl)'€1?ll‘t ........... 1, 5 0
,1{()(Jl)11ü1l(1(‘1 , 111111st ........ 0,50
1 K111'(‘1'1lC1L1SL11g€`L'G1l ........ 3,1 5
Sl(CC111{01C11 ........... 0,20
Y’Cl'(1.1C]1SJ[C1l 112111 (1611 f21b1i0k21nt f 10 1101 121st. 1,05
(1110-0xp00iti0 .......... 0, 2 0
80,10
A10us 00110 1{5lP11C€lïl1S­O1l1Z(%tJt11l§§ 112111 1·11i111 tachtig 111i11io011011
1 gL11(1(‘1F, 011 212111zi0111ijk0 `C1’1'1j1{111g 112111 1121tio1121211 1101·1110g011; I
ook 211 inocst 111011 1111 212111110n1011, 0211 0020 cijf01·s 11001 0011
(1(%1‘(1(`t tc hoog gcst010 \`ïll'(?11, is 11(’1` (1ït1l nog nict 11001 b0t00­
1(C1lCl1(1, 011 11001 110og01 02111 1011121110 1111101 ZOL1(1C g0021c11t
110bb011? in111101·s zoo gillg 110t nii]; 011 1110t 0011 11211 011z01
i`21b1·i0k0n, gi11g 0it t0c11 g011001 V(il'10l'C11. O`Gl‘1g€1lS gc100f ik,
021.*2 110t 1110t 100010 t21k 112111 01120 11ij1‘01·110i0 011011 zoo g010g011 is;
o11b0k0110110i0 1110t 11ïl1’C 13C1£l1lg1‘1_11{11C1(1 000t 0i01igtc1 sc1121tt011,
011 0212110001 1101100011 001·z011101· 1112121100 tot 110t ï1.1g(’;1T16CH 11101zij11
l)10?1iS(f1l (13).
110 tijd 12121t 111i_j nict toc op 0it J[Cl'l'C11l i11 111001 bijz011001-
1100011 tc t10<1cn, of niij i11 21110010 1ïl1<1{Cl1 112111 111_1'Cl‘11C1(1 tc 1
110g01‘011; 11Gt is tc b0j2111111101011 021t 00 0ig0111ijk0 WCZC1111_11(C
1 111'1'CI'C st21110 (1001'g€1ï11lS to 11001 11011100iji11g011 hccft 111ct 11(Bt bc-
stuur %`1'1`1'1C1' z21k011, tc 11001 0111 zich 11101; 112111001s-st2121tk111100
110xig tc 110110011: 00 1110i11ig0 110111 1·0st01·01100 tij0, 111010t, 011
1 1110t l'Cg1', zoo g21211·110 212111 1111iss01ijk g01100g011 011 zorg, of
11‘0t011sc11n111101ij1<0 O1ltSl)2L11l111lg gG\`1j(1. I11(1CIdü2L(1. 0011 g01;>10k in
00 1n2121tsc1121p11ij, (12121] 111011 nict 1121211 Vïl01'(1C 1110g011 2211.
11002001 toch 11210 00o1· 2111(1Gl‘G11 b0t01 1{l11l11C11 g0z0g0 111010011
11211 ik 1111 $l)1'ïl21(; ik 11001) CC1lJEC1‘ 0nt {`t1l(1CIC11, b0k1v2111101 (10111
ik, 0011 0001 112111 11111111Gll tij0 (1Elê`Ll'E1ït1l Zll11C11 \'1_1(1Cll, 011 mct
111(‘(‘l' 011 1{1'ï1C1l‘[1gCI tTC1{1{C1l Z1111011 00011 l1111(01'l1C11, (1ïl1D onzc
1 (‘1Q(‘11O 111_1'(¥1'11(+1(1. 1)()VCl1 21110s tc \'ïl€1I'(1(‘l‘(?1l is, onzo Oost-1n0isch0
[

1
1