HomeEenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 732.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 61.05 MB

11
1{()ll(1C 11‘o1·11011 gCilC1l1·, ä1211gCZ1Cll llllëll 1011 1`)(J11()CV(> 1*1111 11011
11l1lI(11)()ll\' 110 'I2lC1l1(Jl1 <21SC1l, 011z.) zo1> 1)1_1Z<)ll(1(Jl` 111:1g g0s11·111
111111, ?11SI1lC(1C 1011 1)C1l()C`(§ 111111 1101 ()1l(1(3l‘111lg '(‘l'1{(§C1’, i11sg01i_111s
110 '1'il('1tC1l zoo 1)G(1ll1(1(51l(1 1’01·111111110111 111111, 11111 1l1(E1l l'(§1{(§Il()ll
11011110 01 door 11011 $121211. . . ï° (ik 1110011 1<01·s0110i110110 ]ll1111()ClI()Il
1'1‘11110s) :11111 1:11111bo1111‘ (ill 1ii1)l'1C1{\`(JZCl1 11‘:1s bi1g0111·11g011. Yoor-
z0k01· 0011 1)(i1ïLl1gl'1(11{ o11'01‘ door 110 B01gis0110 1’Cg()l'1llg 1111111111111
g(31J1‘è1gt1
· D11 (1(3C(1. B01g1ë, 1110110g011s1z1:111110 1101; 12,]l(1 %C1'(j, i,1z1·r-
011 S1U(2I11{()1C1lgI‘()C`C]l 111 11111110 1111110 b0z11, (311 110 1111111s11·i0
l'CC(1S 111 z1011 z01v1:11, zich zoo g0111111<k0111k0r 1{2lIl Ull1L\'11{1¤l(‘1()!l
(ill S1E1ï1ll(1(E 1101111011 111111 \'1‘1.
1‘1’(3ll zoo 110011 ook 110 ])11i1s1·110 S1211()ll, (311 111zo11111·1·111:i11
FI2l1l1{I1_11{ ; ook bij 11011 11111111 1101z011'110 11111101110 11101 ]l11ll(1(’l'
gC11’Ol1\' g(àV01g(1.
Z1·1fs 1101 zoo, 011 11101 1·0g1, `l'1_1gC'1g g(ê2l(51l1(3 1G11g01:11111,
11111; 1111 110sz01fs ()1l1Z2lg(S1lC11_11{(3 Oost- 011 “v1‘$1-_11ll(11S(31lC 1>0zi11i11-
g011, zoo o11g011110111 1010 g()()(1(¥1'(§l1 ()ll1'?lllg1, 11011 1)(‘12l1gl'1'11{$1(§11
M11111011111111s0110-, Z1vz1r10- 011 -z1>1'z001111111101 1111111 (011 111 \'ïl1 (113
s11‘11a1 11111 G111r:111111 1>ass0011) 121, 111111:1 111 1011010 z0011:11‘011 (115
1101111111011110 1I1CGI(1Cl'1l€1(1 110011, (1(3\`1,11 11(31 111*01111 C1g(‘1l 111(1llS1l'1('-
go01101011 z011111, 011 l'C1()l1'C1l 1‘111z1g1, 11111111111111 1l(31Z(31'(‘ 1101 0o111i110111
‘ z011's 111i11g1 ’s _12lï1»]f11_11{S zoo 1010 g1·o1111s1o11'1·11 vi;1 1‘1]g(‘12ll(1
10 o1111’1111g011; 11111 11101 110sz011's :1110s O'(‘l‘1l'C-11.(‘ll(1 1.2l1)l'1(‘1§\'(‘Z(‘]l,
11‘21z11·11oo1· 1101 11011 koo111111111101 1111‘i11g1, 2111CS 1111 zi_111011 11111, 011
11:111 110 1)11211S 1*2111 110sz011's O()I'Sl)l‘()1lg, 10 1{()()1)(Jll; (1211Z(‘11.(1()
1‘]11g01z11111 11111 dus zoo g0111z1kk0111k 11110 C()1lCL11'I1¥111(? %()l1(1()
k111111011 12111011, is 01 (J('111Ul' 1*0110 2111., Z11l1 (‘1gC1l ll1l1`(J1’1l(‘1(1 101
C0llCL1Il'U1l11($ 1121.11 v1·0011111011 111 110 11‘:1:1gs011;1n1 10 S1(‘11(‘1].
N0011! ook 1*111g01111111 zorgt 11oo1· b0s01101·111011110 l'(‘g1l‘11 1111
11011 1l1'()Cf, (121113 Z1l1ll() C1g(311C 11i_11’01·110111 11101 1)Cll2l(1(‘(§1(1. 1101111,
C11 so1111i111s zoo11ï111ig, 01s 11(‘1ï 0011 1)(‘1)2l21(1 'Gl‘1)(1(1 g01i,1k s1:1;11.
Bo1‘011111011 11l0g(’1l 11‘i_1 111013 '()(>1‘1)1l1Z1C11 11:11 110 1igg111g 11111
]G11g0111 1111 10011s 11111 z01v0 C(‘1l1gC 111's111i1i11g 1111e11·s1011, 011 11101-
10g011s1111111110 110sz01fs l,l11gG1)l'C1(1(‘ S1()()1l1'{l€l11'1 1(*('11 QCCIIC zoo g0­