HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 38

JPEG (Deze pagina), 562.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

2
i * `
‘ .
n t
al
.· 36 l
r
ë
l

j N.ASCI-IBIFT- {
Tijdens het gereed maken dezer broeliure verschijnt het of
l i ontwerp tot wijziging der gem·eentewet,¤ bevattende e·en nieuw
art. IIS bis, waarin voor elk gem-eentebedrijf, behoudens `
‘ vrijstelling, een van de overige geldmiddelen der ge-
meent-e afzonderlijk beheer imperatief wordt voorgeschreven.
_ Dit brengt geen verandering in onze meening dat, voor
{ een gemeentelijk grondbedrijf, eeen afzonderlijk beheer der
ç geldmiddelen noodig, noch w-enseh-elijk is.
. Gas, cokes, water, electriciteit enz., kunnen worden ver-
kocht, kelen enz. , kunnen worden ge.koe.ht, zonder dat
het gCIllCCl1ïCl)«CSïLlL1l' daaraan officieel meedoet. Bij de han-
S delingen met betrekking tot het grondbedrijf is dit anders;
5 voor bijna elke hantdeling zal een raadsbesluit en een
optreden van Burg·eme·ester en Vethouders noodig zijn. Q
‘ Maar dan ligt `het ook voor de hand dat de Gemeente-
ontvang-er de daaraan gepaarde kashandelingen verricht.
juist voor een grondbedrijf zal dus die in het nieuwe
artikel bedoelde vrijstelling t·e pas komen.
Rotterdam, April 1907.
e.vLue. ä

l.
` ë
wt e