HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 37

JPEG (Deze pagina), 440.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

7
t
! _
i
J
z
I
ii
«1
ït
Q1
.
JS
2
Ten S«i()HC llüg OCIIC <)l)ll]Gl’klDg.
ä Dat dioor uitgifte in opstal nweielijkheden zouden ont-
staan. als die, welke aanwezig zijn met betrekking tot gron-
? den onder oud-Delfshaven ~- 0u·d=tijd.s aan de gemeente ‘
E Delft `s,h.av·en toebehoord hebbende -·-, waarvan de wvcineente
2 D
Clg·Cl1.3.I‘CS.S«C en derden opstalhouders heeten, is ondenkbaar,
k; daar bedoeld recht een thans Ci(.)()1' de wet erkende en
g`·Cl'¥Cg·C.id(f. zaak is en de akten van uitgifte ten Hypotheken-
à lqautere w0i·d·e·n ovei·gescln·even.
tt
3
ii
Ii
i

i
I
ä
t
(
I
ä
i
3
i
J
J