HomeDe gemeentelijke grondpolitiekPagina 3

JPEG (Deze pagina), 564.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 37.07 MB

·· · 352,

I F
, DOOR
.2 G. VLUG, Me ·«
7 7 Notaris te ROTTERDAM.
, I. Grondbedrijf.
. ‘· II. Grondexploitatm.
1 Deze brochure bevat de artikelen onder bovenstaanden
` titel geplaatst in de /V/czzwc Roffcrdezzrzxche Caurazzf van
‘ l 23 Maart 1907, eerste blad A, 24 Maart 19o7, eerste blad B,
v en go April 1907, eerste blad A, aangevuld met de
- A. navolgende bijlagen:
, 1. <)ntwerp-verordening, tot regeling van ee.1 grondbedrijf voor d·e
7 Gemeente Rotterdam, van de IIe·r·en VAN DORP, c. s.
7 ii 2. Idem, van den Schrijver.
3. Verordening, tot regeling van een grondbedrijf voor de
Gemeente Amsterdam.
4. Besluit, tot regeling van een grondbedrijf voor de Gemeente
_ Utrecht.
l,r· ·1