HomeDe minister Mr. Louis Regout in de Eerste Kamer der Staten-GeneraalPagina 27

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 19.39 MB

Y- -· neuh-; --..`......."­ . 4 ,4 4 . 444 . ~ 4 4 . · .4 ~ ., · 4 ~ ,· 4 *:21;-* ‘- ~ V; .4
V 4 . ‘ 4* ' ‘ ·~ " - . 4'4 . ‘ 4 · 4 *4; ,4 L·4_;i,·,` ‘ 3 . ,. 4_.1 . _. ’J,i?._·‘, ·' ` 1 4- -,-4; _·§ ‘ 4.,4;; `4`4·4,. V ,=,';,ï¤,§`g;4sY.§>«.«'pf;g?ï.7‘,.`ï,.;;;§·4j1'ïï§zg·#§ë;Pêj§‘-*x44
.4 Q Y. =4 4-· ~‘ ï_i. · ` af `Q ;·‘ =,4=‘ ,.A’<ï»;, J; , 4 .4 ,3; : 7,á­·,t‘4··‘=.·;.,jïrxwey.v­4.-=-4S.·.·{g= ,·¥{%f‘.===‘ä_=gx:?4Qç);~
"‘~ .Y« » Z ~ 4 4 V Y · 4 €‘;=·<` ~ ’.· 4 ,Yl J ',‘ 4 ·, ·4 4 ­ 44. ­E4.,~.«~‘.~ «=­:Y‘ï­4?.¤ :<·.‘­`£.¤:·~» 4E ^:':;;a-’ 5#.;.~­4 4 Jv 31:%
`·. " · - ‘ 1 , gj · .‘ - c ·¥' Yïï ‘ ’· 4 , ~ " 4~ ·. ‘·"f’¥I' · "« ­’ ’ ’ E [7 f , " `, ` ^ ' ,‘. _ 49 J. · ;2._'f;` 4,·v¢,'.L-"fï,9§f»n9‘;’;;·«,/iv, ; J‘«·* -4 {1**;-- f.‘,§.€ê;,4ï
·~ Y. , ’ Y»‘ 4 Y ­ ­ «'·· Y 4 N ~ .‘ ‘ · V- ’ ·..,4-·4 `. h ‘ 'V ' 4..' " ."¥¢ . ‘ S. · :4*54, 4: ·«>‘ Z‘~··’. ·i··Y ­<!:.=4¢·· ¢ · ·- <€r*’€.4e;«··A;,<’?%~‘ï`*
Q 4- --1 · Y - -4 · 4 W.- Y ‘~ ‘;·‘ » ‘·~‘ 4 " ‘- j= Lt " ·. .· »­ Y -4 ’»‘v 4 ,=^ ',-, T 3--·;£>.·· vi ‘‘·, ï @1%
J 44 ·· 4 z · · ‘> f’· . 4 r . -‘ ‘ _i · ~ 4 ,_ ~.;« 4. W, ` .4 ; «<»s‘¤.·-­2«’;,2è*‘ »;;- ·-,;‘f:.;’,-»@‘·?`;”5¤=~·:*
, , '4 _ 4 4 2 Y . ,»· Z · ` ". ‘._ ` - .,~:`$·.»<g~ ~ Y "i` " ”j.Y. , ," ‘ ä , Y X4 C _‘·4_ ­· 4 4 wl., f"f‘ - jg ;_'ï4·;1,:.,·. _;­,g,_'.­_·;·Y&{~;,r_;‘ _;,
4.. , 4 _· * _> -4 vj W, -~ .. 4 , · _ V4. · 4 4; 4 '«·_ 4 , «# »,.4, ~· »~ ~ · w; MJ .­Y«"'··«44 ,’· á4_ j.Y.··’f‘,4 >;~44 *4 ,:`·
_ ' ,4 . 4 ï ­ ‘ · C 4 .‘ ‘-'_ ,44 ‘ ` .;. ·· §, .. . j ;, » = ' ` ·-è «* ` " 42 4;-'»-.· '“Y·>j",·r~l"¥£,@`¥?·L§i5‘=·" " “i.ï* "*‘?*`Tï44Zê4’§`·’*iI
­ · ' ‘ ;·.` · ~¥’ 2- ‘/ 4 ‘ .’ N ‘ ‘ " " Y 4 ’· 4 v ~ .’ » x .142 ' 1 v4 4.. 4 · -ï‘.4.,·..!­:«~"-4%ïL·r‘·«­«:‘ëY;‘:«,.$4’x-k.·‘#£»»:.*x4ë.'·'
_ " 4 . I ·­ 4:~ i'. V _4 ­ Q ‘ , · Y 4; ’ 4 ,"‘- ï‘ " 4· . Q4 Q',§._:4_;·€4· ‘,;;l·i)£_fj«;»z‘·à,§ji«,.g,è_F‘4`;;4;=;~.:‘,f,“f?_4·fg#$,:345;
· .· *‘ > . E ~ = ` ' ` "ï *:1; ‘ -"‘` = . L .~ -- ·, ’i Q .4 Y : · %.L·~s'·ï F- 1 * ` ·‘· #4 3洛ï‘ï."?’ï‘·~*<4ï=ï.é’r«¥*
w ,4 ; 4 ' .· `Y · ’· ' ­ ’ · ‘ V ‘ ‘ ‘4 »' ' .4 Y '4 ­. 4 -« e . ‘·..'~·-· ‘?"-4'5;.4ëL4<;#­.2 ‘^4’.­Z4.4; äyïw »f’~· '# 1, · ' °’:?‘1; ‘¢¥·~*­`?'.*¢»-'
_ ’· 4,4 ,. , ·Y 4 ‘ ' {. _ ., * ·Y ; ~ V, · _ ..;4.,_« ,4 4 ’ 4 N .,·,¢< ,·-~» «·,; _44 ;.4 {,4 , 5* 44,,.;-.4, JQY44-;.:*·* "g‘,4"Y ·;.
_ 4 ` { _ H _ , _ . 4 .4 4, 5 , _ 4 , 4· ,_, ‘ Q «. V x, ~4» · ·, ­ ‘ ‘ / [ ~A4 r 4Y ’, · 4 41;. 4 = S4 ”· ,»4. ;Yg4» C' 4 ., 74 ’
* ‘; · .· . ·‘ ‘ ’ J ‘ ;­` 4 _, V ~. -4 , ,4 r 4- ‘« ­:~ X ‘ :,4; ‘ ‘-« » V·,, ~ wv äu *4. >‘ J . ~ T"'q·; w ` ’ j?z‘j* J·»«i£"
« · " _ ‘ _ · ‘_ __ . _4 . j Y '· ‘ , Y V 4*4 4* ·‘ ; n ‘Y ;4·_. 2, 44 ' ,· · 4;;-* ·.·¢,·.2"=’ --.-.2* » »4;ï_ f ,4;;‘ gw 4 `Tyï ·f·4") i`·* .· ;·‘ [
_- V ‘: ~·. .4 ‘· 4 ·· ~ · .· · wi. » ~ 4., ».· 4- ·~.V ‘ 4 " '·’¥s;=J#- ·‘ v ;è“···ïtï-L-
« . _ -7 _· · ,_ A Y` 4 _ ., Z ‘ · V. j 4 gi., Q; ~ . -,.41 . J _ 4:. 4; 24.,;.-4* ;v‘·~ a4-‘é.§" ‘,e»??·§ >_‘j.>f`ïf«’i;;ï’
_. ~ ‘ 4` ’ ., 4 4i V Y4 4 , ; · V 4 · ‘ r` G ·: "ê4;¥ 2 ' ‘4 "§' ` ‘ 44, ~ 'ï’L=·` ’ SQ': ‘ ,V #{15 ;·:4`r-
L ‘ 4_ · _· 7 V V _ r V 4 ~ _ _ , ` ; _ , 4 V .1 .. , ~ ,. ·‘ 44» I ­ ,1 _4,[l‘g · V 4- «Y‘* _;, ~·~ 4-»' .' "??L`/ g.: ‘ ;’ 4./,__,»
- "~ . I ·" S ` " ' A 4 " W .,’·. -, A2 J., ‘ïï_44 VIV: 4,-i' '`Vr . .: , .4' Y;-n` i='4.’; ê‘°=;-·4ï;"·-TJ4 V F-4. V7
, .4 V V _ , ‘ V V _. V ‘ 44 4 ‘ V ` _; Z =_· . 4;¢`_ Y =_ Q, fwy j ‘;» 3 4 »,^_. ', ­ /1 C` ï;­.’.‘ ·'Y.. ".'·’L`#ï· «‘*'ï g V ‘='? .`
V - _ ~ , .' ·,' _ ', ,l C41/_· V ,4 ` 'Y » ' ‘·`[Y··· 4 .4 ’_ 4.,«« 4. ' . `Y V1"; ,«· _.e<·4 "Y«;",`
. V, ` v­ 4, ` T ·­ 4 i.­{_:,, ._­ · V, _ J> j V .­r4(u U ) Y V ,74 Z_§4:,_«~ >;_,; _;'­_,­.,,Y·_­;vn,4 4
· . - · ‘ ·_ ‘ ‘ 4- ‘ ~ . 4 V V 4; " [ I 4:5à ,’VV‘ -‘ V L VV`_V·V ‘ ~rï=<·~ v ·-,;’ ‘-
«_ ,- . ~ ' . ‘~ Y A V ‘ _ . 4. ' ‘ .4.·' ,4 , F .’ ~4" «.‘ 4 ,<‘ 4 /4 ·,~ ·=v·,· ;,­-P ‘ ‘/^ (
. 4 · · l 4 4 · V . V ` · ' ­ . " A. ’ ’ » “ -, . ' " 4 4 "·/ .’* 4 <` ' "T ·" - ' ~‘ " .~ 4;t' < 1; 14- J., 5..,
­ ­ ` A ' V ‘» V4 `> ‘ ­ ' T ” ( Y,v V :.,1 _ ‘ 4 ,,.4 V 4 ..).4 _, ·v_‘:4Vj - ; _ 1.41;.: . ·~ 4·f44,*- ‘4·­_; »«{"#‘
4 . `, ¢ ·‘ Y, - .{ 4; V vr, ‘ 2 4 > ~ ,4 _ ,_ ’. _,, ‘ .~4 ~ ., V >, ,~: ,~‘ " 1.-l";;j{·;
‘ V 5 ·` V 4 · 3 ‘ ` . · _;· Y" 4 .· V U ‘ ’ 4 C 4 r ‘ · -4 ‘·..:Tl ‘.. 4, ;‘·_,;·· · -4 4; ­=‘ ~4 L·· ·‘·.­> ·.v‘ «~ï=:'·'. ·
' " ‘ `- > · V·,`­ ' ‘·>_ _Y ·¤ ‘ V «­' ' .r ; " , >,`_` V'>/ _4 j4`4’;Y_ _j`v,: ,___Y_ ._'_‘
4 ’ * J . · ` ’ ' ' Y 4 ~ « 4 «·; .4.- Y 4, 4 P 4 . E 2 · · 4-­· 4- »4 ‘ <§ «,· ' "
Y I ·" ` V · " 9‘i ·, 4 ' ‘ ~` ‘ "Qïj L' ” Z 1 V V_‘. " »· .· ,,2.15.
` ‘ ’ Y- · = ' ="1 ­·" · ,"'4 ‘ ‘ 4 V . _‘ . 4 -;-4 ,.‘4..<
V 4 4 , V V 4- e , 4 . 4 · · ,~ _ ~ ‘ v ,7 1 Y,_ _¤;· 4,, r j,,,_ .,;
· · V ‘ Y .. . 4. 4 44 Y,. V V 4. , ·. _, 4 ‘Y ;." _.·»· " e.~~Y·_‘_i
V V · sr _ 4 Y. <~ *;<~ -‘”"¢ 49
‘ V V ‘ ,,4, _ - Y, -` 4 4 ~ V Y Y Y ~_ `_ W : ü :,_;,K·', ,‘;;4 M R jy,. b,.«·`á,
, V __ V 4 4 V - V i' " . j -4 44 3 _` ' , Y ' ‘­ 4 · ~« ..1 ` '4 4 ,.·,,_`- . 4 E iw .>« r' " -7* Y
_ _y 4 r_ Y `_ » ` ,7 ,4 VV V I ; V · 4­ <`v .7 ,<_ · * ‘, ‘ _ _ I l"`.,'..'4__,. ~...v,;__»_g».`.L jV·x.’;‘~ j` · "
· ` ._ ' " . ‘ ,` _ ·4 · , `VVV ' ~4 ._ Y = Y- ­· -’~ V Y *‘^ VV·- "_«‘*"¥.*<
» V ‘ V ‘ «y ‘^ : ‘=‘ ` V 4 V- . -,4.4 ~ V .¢'­.«.~'».Y 44·>>`·`-U· "/4·~Y ‘ Y'-’ ¤·` ¤"
_ 4 ~ V _4 ~ · ,4 V V · · ­ . .«·f_ 4 U «44 4 ` Y `_ «Jï ( N 4{· `_ { Y. -4 .. . 4*; M4, 4,-%: ` 5 _.._:;. · _­ {-.4_‘xï,«,»·•. J _·4g.,Y;~>
' V . v v ‘ ‘ ’· .4 ,24 · à 4* -4 ,_ - ,__',‘4‘ v ,,__A_,1,4 - ·_ 4.4 .-» n. ,;ç.·.§‘- < ‘;;",- y"
’ ‘ 4 · '· W 4 « Y ` - V . , ` ` `· ' ‘· 4 _ " -` 4 ^ Y, -4 Y 4 ·_` ',' 4-* 4 Er 4* '_ F .4 ,4 .4 `Y 4 w' 44 *4 v 4··§~C/ F
4 _ ­ 4 ‘ » 4 4 ‘ . 4 ,‘ · ,- ·‘ E, _ V 4 4 " V V ~‘ .~ V Y _ 4, Y 4 -4 4 -44,4 · ~_ next _
4 _ , . -, , 4 ', ‘4Y. Y v Y. « ~ 4 · Y, 1 4 ' `. 4· ‘ ‘ · , VI / ",4 ,4` ,,,'.»~Y ·, «~»,*44.4~", `·.p,.‘,,¥ ,¤ ·,¢l·. '
· ·r · - ` Jsu., · 4 _A ­_ «j ` '_‘,`» ‘ ,t_ ~_§ ~ j, ;._ . W )~.,;;_ #,4 `i·,‘.‘Y'~.
4 - ·‘ ., ` 4 4 ·­~· . *’ -· ‘ " , :4ï « 4. ` -. 4‘ ef;. 4‘·‘»‘> ;.-`.«:Y. »
,4 4. · _~ Y Y »­ E : ~ " " ’ `v’` '.,‘’ · J 4 T? 4 ' -, I >’­·'4 ri "4:’=ïïl· " *
_ - . 4 __ 4 _ .4. · _Y · - 44 ¤ 4‘ * [ 3 v , < In ‘ ” 4 " , 4, . , ,. 4 Y; ,.· ,,g>4jl··4i 4
· 4 4 4 .. _ · _ 4 ,4 4 4 . :4 v' _ _ 4 . ,4/ ­ 4, [_ 4,-: _ _4,«,«. . ` ` ·· ‘. ~..,`;'=Y`;4‘·=~4`»«·
.· ~ Y ‘ ~ - `· ‘ · · _` · ­ 4 4.4’ , 44* 4 ·· 4 4 >~ ­ 4 ·- ..-5- ..r­ ,4.-;4,4 ~Y...,«~ ï. «.1~
` 4` ·` ` ' < * ‘.^ 4` 4 ’ A' ‘. ‘4 4- 4V *‘ « “ - L- · Ei; _`4;~¤~··; ï4I<;· «·
'· "’ - ' .' `/ i` 4 '4 4 A ` ` . " Z A _. 4 ‘ -4 4, 4- -4 4- ­,=~· , »· W ~~ ‘ ....«`·l7­ ­’*», 1"I, 4,·.~5»·" "
4 4 · ·« ­· -. 4 Y ^ " L, ' 4 J _v , V" ·Yr’4._,_‘_i, A; Y 4 4.,,2- 4--__"4. '._,;. ,4,. >x'y
4 . 4_ Z · u< V Z ', 1 ’ ' I v _` .. _ ·. , , _ ‘ , ` _ .,>i 4 ‘v _ _ ,4 _ A;.) · ­ ·«4g_ _‘- ` .·· ~ -23- Q; " " rg";24 5 ‘
4 · , , 4 4 . 4 . 4 ·· - .' “ ~ ‘ -<­ ' ’ t ‘ “" * ‘ `, ` `~ ,t 4 X " . { p .(L. ¤4·<,· 444 4 4..
» · » · 4· ` . · " ' · J ,.3 `4’ -«.,’ ‘_ QA _ _ .(·> · ·; 14 T 4‘_ i _4r _ . .,.'ë4_;,;·;4`4,·_,Q»-·[4;`r.^ç_c,- ,«
__ ­ 4. 4 «· _. ‘ ­» ‘ > «. l« ·~"»’ V; _ { ,_ ’_‘ 4 ' 4 -,1 ï;’;4'-ï'>·.'
‘ ’ 4 Y `· ` ·` ' ` 4 . `_ Y . > I 4. I' _­I4»._~=. ` FL. `·’ 'L, ‘ .i T ".,v.· ­ · ~ ,' · E §"4 1*4*- F9 ¤_‘ -_“"‘.»« "? "‘
4 ‘ ' 4. 4 4 ~·'~` -4 `, " Y · E .Y¤’» ;‘ J ~ Y · `·`Y`‘ « V - ‘ ‘ .
. # » ·` . . _4 r ‘ V M 1 J A " G., _ 4 _ 44 , ‘ _ J · y ' ;·‘ ,4 ‘ -4-J ­_‘ .’:‘ `·."‘·-’" «· _~ jj ’ Y ·­
[Y · ·’ , ,4 ‘- ‘_ · ­ ‘ · L, ,_« lj · 4_4__ _‘ ~ _Y ‘,.,. __ ,4 :4,44., `4 »;«Y-,4 4-­».- "..j’;,,;. - 4 »·4ï­ ·‘;L«~
~ 4 4 4. ‘ - `Y · . Y 1 ’ ’ Y '/ 4 " ·i. ' .‘ ‘ 44 4`44 ~ «·4 44 4-‘=4 . , `,4­L- :4 ,­, ·«?r'4` -` · :4 · ‘ r
· · 4 · 4 4 _ 2 / . , . . . 4 `" - « 3 - ' ,4 i 4, _ 'j' fi? - , Q4 · Tj ff _` Y»;;·,,'·p:. ;,??5 T.J"‘L;’ -4 · ·’ ­
` ­ ~, J 4 `._ ' -' 4· *4 J " E v.’ 4 ` ï ' Y44.;·.·,·, -44 5«`:`i·’uv;n ~«.«l«·;. "~S- «?~­."·`
, ’ :-4 4 _ M . _ -4 ` V __ 4_, . ~ ·_ 4v · ­ 4; v_4·_4, ~ 4 _», ­. 4-_ _4. __ 4 . -‘·.44· _’4_4 ,`«;_­;_4___4#.· j/ -4 ·ï';«<,·~-4 v ',;.;,.V -_,· {YA *4 · ‘4,44j”1?., ;­.1yr §·’·;·ï ?§‘:" 1
_ .4 ’ 4 · 4{ 4 . , `V 4, · ` ` _ J ., " ` '_’ -4 ,. . ­· 4* " 4 ~l ­ ,;,4 *:4, ,. _ , ; 4. ‘ ;,‘ -4;, Q·»L;.·4ïj‘,i jy ··:~` ·;e-,.~ ·` ·t>T'~ 4L 74 ‘ `ïj gin ’
`_ v { A- _ ;_ J Y- A ‘ ,. _, L E ,4 _ , 4; _ 4, ·_ _«, , 4 4 .·,,· ·· 4 · `_; 4 · ­ · ,»· 5 ­­|`g-»'_`.E ‘ rif 4 I qu fr*'¢"`{:;; £_!· '{~ *5 ,·@_I`_»à·4‘!§^*·;­ T7?-,;§,;·_~·«, '
«,' . ‘ ' ä · ~ - , ’ 4. ‘. ' .’· '“ .« ·-·4 · ' ' ~ ' _ ‘ ·_ Y‘_; · , _ .. · . l - ', _‘ 714, ‘ ‘. ,5YT . Q3 >Y·’:»-·`Y·» ¤,;:<~:_ ·*4: ?·..»‘v :.4~¥ 4,,,, · ­­.
_ ~`;V,.:" ’ ’ _ Q 4 4 I Y ”' .Y; "’ ,`j _f j4‘· .4~4;‘,,, y4·Q,j_‘/ ’ J 4r:‘,_;§»ï4 L'· .«».` Q,. i @$4,-, 4, i' ,· 4;.-4 7 gg? .; .»_-fïïjl êá;_4“‘;·%=ï,_
_ ‘> i, " ‘ _. · _ ,4 4- _ ` 4 _-4 ‘ .4 .4:;.;, _. 4 - M. ïf_ 4 _· M ‘;4‘_.{~ r " 4 vx42§‘;,‘; ,._,;;,Y ‘x,f,_‘;§j;ï; -Q.;-T;§` ;jg;‘.‘§ï4'·'-_~’Q.ï· gg, êjigïg Q ,,14;; Eg
­. w -. · 4 ' · -.4 f ' " _ ·~= Li < 4 v 1 i' ï"ï¤44ï.ï;"-* `.‘, `'’" Q Z, aï w `,‘­, §=4;§>ï=u·t'i£‘sejèäàïï:'·",§§;`;?>‘Fï’·€viY <‘‘.
- ‘ ‘?`: ·` , ’~ ’ `l " Z ’ ` ‘ ­ 5 v`­"` ‘ï' :4% 4 E`; 4 YL- 'ä -41 C,./EY J. ¤· ~­ ’»‘ rd · ¢’“.·i‘ T.?'·’>’~*‘T?j^ï.`Y‘#ä·."`*;’äJ2‘.-·’s.!Yï"§':"`ë‘“§-`<§E?ï^°€'§"> "4i$ïF`ï??°^EL‘4
" ~ . ’ · ‘ If v ·‘ ‘ ·'ï4‘ 4 ·ï ‘ ‘ . `°L ‘ 4 ·ïf ·' L 42 ‘;-4~ ,7 x =,;i " ï·"J·‘-¥‘Y;·2s_£ü; i";·’ ~';·~: A>ï«>~.`»+r";4-?<¤ç4ï
_- 4- ~ i" K Y ri, ,‘Yï · .',_ 4- « . G. 4%.;- '· x -*.34 F v E4- i§·4=;· ‘:‘¤-··F·ïï. ':ä?¢‘i· $·§%ï·‘.,"‘”‘”?ïïï=§"»"’?Y?*·.'<‘¥‘@*E’*"*
` 44 - , Y 4 . °- x ··_:·‘ W . I 4 *-4* P y -4; > 1 =v;` K ~ ._ v‘ " ` ­_·,_ ._;4. [_ vv Y j, K) J; ;­ *7 , ­ / LA . V _ ;.ï,b,.__ ‘>(»- 5 ;;;,_¤4 _ j‘;‘?;1,__t,4 ;`-A·q:,¤4;¤€ë4;::.­·,;` .,1 ,~¢:x- »f‘2~:‘; i@·"j‘ ·i' K•¢~·_1•Péï4 ,’·`
-4 ·, 4. 4- 4 4 4 ,4 4 .·· 4 :4 ‘ .,­ xii- -7 4; *- · 4 =4 4 · 4·‘ ·54_4·,-4,4 ,·;4.«;,;4a,» 4.4.4·;,.4:,~ ~·4g-;­Y.«~-~·;­¤_·‘.­.·=;~z:ae,Y.»2€; »
~ Z; ,4: ~ »j)­ ·.;_" Y 4_` · ~ · 4 ; ' _,_.‘ .· ‘ 4 H. ~‘4v’ ,~ :,;:4 "ï'x· - ' ., " , F Q` 4 { . 4,4 ‘ ¥ _` Ygmggq «~ 3, afg? -Q;m.Y,‘%QïQ4 «~j.,;fQ*," Tj *;-;.4--. `.c “'ï;,=t·ïE;;’«;®*§­· 5"¤41~’.€
4 _ · _ _4 , 4 _~ , 4 ·4 _4 _, 4 Y4 ,1.;; g »> , _ ­ 4. 4 · 4; ‘,» 4 ., ·. V __.4 ;{ _ ‘·_4_ y, J F;/2. ,4.;:,­;Y4,_ .4 4 gwn; ; · h. .·.t>»~‘*~’­.;·Y,·{;x4 Y- ~ «
»· 4 4. .· . _ 4., . . J . J4 4 ._ 4 ,_ V U Y- ~ 44,, A., 4 4;_ _ @4 4. v Q 4;;; ;,_.. @*:...4 ,, 4. 5,444., ‘ .·_ _ ,<;, _,y­;.-14- 4. ~-.» ';ï' .‘4~’vj¤.f .­.;·f~ «‘,~, 3 ti
· ·J = »·Y· ·. V 4 ` .` ‘ ' " "°‘ 4_ ` ­ .‘ f· 4 li" *5 ' . `· Jv . .,,4 ‘ 4 ’ ’j~4·$’4; ·- ‘4 H, §L4.·;>·=,.4·»¥4è4»çY #*1-4_l’.Z:4’·4 §4.·»v,‘4`·-4`·,,ï;".è,Q’.x:4 ·*-i;.·ï*‘Z¢#ï"E`%"¥‘·' ‘«€1%?ïSE"ïT.‘·­‘.f`= ï“T"lf4' ":>¥"
:-· ;@ ï · - · .. ·· · ~: -·"·;2f· { ­ Yi , , ·*14..lïï'· <·/ =*£~- ·;<`¤4­‘··; ï‘>¤;~;·" äïrf ·E!¥=:“·¤AJ":`·., ,.25.2.>z5=5<F-’ï`#¥-á¢>f··**?v?·£‘¥i%*·’zyP5`~€-~<
'j’ Y ` .~ Q .5 · · . «” '. .4 ï* 4 ` {Y,. J 24Y' . y `·L., fi- 4. ­a=- "-‘­;..;·/i ,"F.’· * ‘< .· -4 ïïj ¢;.·£5‘ -,=·~‘4,'YlY ' ?=‘~·*”§`¤‘.ä :j;"l·7","/'y‘€’? `YY­"‘--;?ïY**`ï^JT‘·”ï’? ‘:`I4A"?T‘ï°’-§$?*’MEM:-?$ï`ï:`.`
_ ·. ··J _YQ ‘-‘! _; ‘ ­. r Tj gj 4 " _,L,‘ __ __.4f4 .,; _j44 ; ;; gg -4;. _. ·;4‘4,44 ,.·j.4».« :j 2 x;`1,~;·ï.E4·L« .·"^`§-·r§§·‘··44,§€‘ä 4 ;é:=·/;5Q4;-A ' 4 Q ’·
4/: -» _4, Y, · _ .. _? 4 4, . ` _ n 4 A r « 44 Y,- 4 *4 j _v,,. J 4<_·, 4;E“_ ‘ Y _., ; ä 4 _‘ ,_: *{; __ wb. 4 J~~ ·_ tav.) ,· .~: ;{;,¤­, .• » ;_ '~_;;. ’··» ·,qj_~,,.' g"{4L;ï-vr ­, "n’!4~U{;g5%‘g·,­;'Z "·= ­4吝·¢;;`V “ïï.,"»
4 _ · .._ _ 4 · _ 4, , U _ { g 4~ 1._ , _, 4 4 _ .4 ,, (4. »_ MVY ,, ‘ . W; «4· « ­ ;·.4~4‘ · ,« . Y ·, V _ ‘# _‘_‘..,,? ·LY y ;, 4`_Y .. ,c4i$ Y 4Y' ~44·­· “ ve, ,, Y, ·§'·;, 4 ` ;¤··' K, ·,1<~è '­-··`*;l.,4(4 .'»`,’,*
`_ `·~‘ * ·4 .4;* 4 ` Q «" 4 4 T4 - 17 .-: ‘­ .. . ;¥· ’ ` «.·­. # .` 2 ·E..·'· ’ 4 ` "ï-‘# ' QT'. " "‘ »1{(’4 ’¤‘«4" ‘· y v4'1t"‘ ` .?"­'=""’?­«4=·';,"¥4."4‘=4_ ‘Y"L¢·“·`)·t{;°‘;?#'Z‘:5.4­=* **7*% äifg ;`·Y’* ··
».V· _·..` 4 V .4 g4-J ~ i. xy «· ·_<­ »44 _ v-- -v 4_ r.««- 44, ~, »­, . Q ‘ *. · -.*4 , _ 4 ·, _: 4_ 4, y­­_, __g.._44.» · ,_»; . 4·‘_ ~ -­ 44, ,;,4 {,44 Y__ ,,,4 -,-4 gx -4-`~Y,,.e-_·,1 . 4. 4 -;;r4», ,$‘¤L»; w‘­Y·*L .`;
-. 3 s 4, 44 ;.4: ’ 4 ~-­"­ ¤ .4 w- err;. vv aeï=‘­=ï4i *:.-4 T-ï’¢:>*~ä,2*`#`:ï%iï;
,,‘ Y * 4;; ·· _· _' vl; iw). ; _·- Y- _.v_ » U; n _ L 4 ·' ­ 4 :4 ".; *-4 _ .g,;, {»Qj_ l. _‘ `· 5-- wwétj 4 _ vl «,: ’;..« I ·-4; · ` -`4 ···gjj-j- ,»,ïq >«_·* .,{·’;ïI".7"4á."">*4;;;:fjQ4"’ï·1·L.€ 4·',4.__, "Jj.Qäf[J4`l'§:,`f’ _,'
I ,· 2.-., Y jj-. U _ _ V ‘? _#·­«. A­4 ,·»«_4 _ 4,- _ ; ‘ · ‘ · ,« V 1 _ ‘ / , ·; ‘ ‘ ..1 ‘4.;4t w -g XM 7:. 4 -4QS ,­. sla., .4 ».§. . 4,.%,;- 4 . ,4.€~­‘2‘?,< ‘§;4=‘k·­1;w1ef?L. = ·.x‘%·’¤·*J$FT’ ·£$· '·‘·
, . _. _ 4 ä_ 4_ .4 ,_,, _..;4­> , à 4 4 4 -4 4 4 .;« .._ _ .,4 4 4.4.. -/ 4 · . ·. r» -4 eb. 4z__,;,,.g .;,,4 _‘ 4.,».~. .¤­ gx, ;;~3.· ··‘r.4g ~ `· -4:. vr‘·..* · ` ‘»~ "­. » 4» ·»”·· Yw¥Y,,« 4* uw ·¢:|>?=‘1¥§? -” <»
.` ï«,···-.·4 «.. 4 · 4,;. Q; ä;·~=· .44 .44 ;4·.·..;~·..­ .;>g_«L 4 ·Y = ,44 4;*;. .‘ rr , 44 -· ~4‘4­ 4.-: :‘<.4.­ ~·~­"·--.·“4>ï;ö­·. `.~.T=·’;‘­*·r;-, *4,-.=4 x-i~:*:<·4·‘·<’ ~=c‘:‘¢4‘r>;S;»g··· ~‘»«&‘4·­4.­:4‘¢.:a‘·4·»4Y-»-.H‘·:>Y^ï".# ~.
` .2;:4·§‘.i*`f`¥7i," "v4?’i‘_ï ï44¥;"" HWI.);-T4*êf‘=I‘:ï·5Y,‘iä°’.4 Y '*" » H; .-G, 4 - " . . 4 4i; 2- 1;) " ~ '»£·4 . Y « 4.:-1;. {Fi . .; &4 1 .=·'=­, ‘=`·:‘4;¢·· ·’~«·uvwr=.;<?..­=’.*i·f