HomeHet partijwezen in het parlementair stelselPagina 6

JPEG (Deze pagina), 498.04 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 34.15 MB

l
4
ontdekken, wordt niet daardoor ongeoorloofd, dat de heerschende
strooming dien misstand niet erkent of zelfs bevordert. Slechts
hiervan behoort hij, die tegen die strooming ingaat, doordrongen
te zijn: dat de beschouwingen, die hij ten beste geeft, bij gemis
aan voldoenden weerklank, voorloopig er niet toe zullen bijdragen
den verkeerden toestand te wijzigen, doch hoogstens er toe kunnen
leiden, de eenstemmige verheerlijking van de bestaande richting
wat te matigen. l