HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 5

JPEG (Deze pagina), 521.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

l
ïï

· Heeft de actie voor het behoud der Hervormde Kerk
invloed geoefend bij de verkiezingen van 1913“!
Wanneer men hier bij ,,invloed" vooral denkt aan in-
vloed op den uitslag, dan zal een zeer gereserveerd antwoord
noodig wezen.
Tal van andere factoren hebben zeker in oneindig veel
sterker mate gewerkt.
Het zwellen van den rooden vloed, zoodat bij eerste
stemming in 1913 op de Socialistische eandidaten 145.650
stemmen zgn uitgebracht tegen een getal van 82.000 in ‘
1909 gaat zeker geheel om buiten de actie voor de
Hervormde Kerk. De intense propaganda voor h e t a l g e-
meen Kiesrecht en die voorde ouderdoms-
p e n s i 0 n e e r i n g staan onder de verklarende factoren
i vooraan; terwijl ook aan het gebeurde met de s o ciale !
w e t s o n t w e r p e n, vooral met de Bakkerswet gedacht Q
moet worden.
. De felle actie tegen d e t a r i e f we t met woord en pen
en teekenstift, een actie waarbij geen geld gespaard is, l
i heeft velen linksch doen stemmen. Gelijk blijkbaar De
" Standaard reeds heeft gevoeld, die in haar nummer van
I ‘
l I