HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 27

JPEG (Deze pagina), 605.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

25
dan dit artikel begeeren; anderen zullen voor onze dagen een
met milde toepassing voor alle kerken voorstaan. Daaromtrent
met kan later worden overleg gepleegd; mits alleen vaststa,
am dat de regeling der subsidie niet het genot van het recht
be- feitelijk illusoir maakt, schijnt ons overigens zekerheid
idiê op dit punt vooraf onnoodig.
idt, VVanneer nu de partijen, de Kamerleden, de Kamer-
gld, candidaten, de organen duidelijk zeggen, wat zij willen
als met art. 171, dan is een bron van verwarring en van {
onzuivere agitatie verstopt; dan kan de kwestie van Wgewi
de kerk worden gesloten buiten het terrein der politiek;
Zen dan is er voor plotselinge, tijdelüke, ietwat verdachte
mk liefde voor de Hervormde kerk in sommige kringen geen
OIL aanleiding of voorwendsel meer over. Dan komen wij ten
,;S_ deze in de helderheid.
ing Wat en voor de politiek èn voor de kerk èn voor ons
,,18 volk een zegen zal beduiden. jpg
,,16 Blijft daarentegen de onzekerheid bestaan over wat
16,, men eigenlijk wil, over wat men met zijn woorden bedoelt, ' V``,
3,, over wat men met zijn politieke actie beoogt inzake het [
,1,, inwendig-kerkelijk leven .... dan is de herhaling van een K
H, actie tot behoud der Hervormde kerk onvermijdelijk,
M1 omdat velen haar zullen zien als een plicht in het belang
im van ons volk. _ *
Het is aan de politieke personen en groepen, om ons JK
Ga openbare leven te verlossen van onnoodige agitatie, ver- ,1
G,. warring, verbittering.
al ­ iii
ul~ ï--- .
P-
r>­ l Fi

i
5 ·l
x
te rrr,r_rr,_ _ .,r,r r r