HomeDe Hervormde kerk en de politiekPagina 10

JPEG (Deze pagina), 667.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 17.31 MB

{I ’
noeh zonder een grondwets-artikel als het 171ste. Omdat l
de kerken bij weigering den staat in rechten zouden
‘ kunnen aanspreken tot nakoming van een verplichting,
,­ die hij stilzwijgend heeft erkend door jaar-uit jaar-in te
i betalen. l [
_ De kwestie van het stemmen-aantal. De radicalen zullen E
nooit over een voldoend aantal stennnen in de Volksver- -
te tegenwoordiging beschikken, oin zonder anderer hulp de
intrekking van art. 171 te verkrijgen. Zullen anderen I
fn helpen? Ook die linksehe partijen, wier progrannnata thans ‘
zwijgen op dit punt"? Men kan een bevestigend antwoord i
of verwachten op grond van _deze overweging, dat in een ,
. groote vergadering zij, die hun wil te voren belijnd hadden i
i ` uitgesproken, veel voor­hebben boven en veel zuigkraoht k
K ­ oefenen op hen, die dit hadden nagelaten. Bovendien door i
g de verwachting, dat bij de behandeling van een netelige ‘
E kwestie een ongeduldig geworden vergadering zich op
t l de radioaalste oplossing werpt, om eindelijk de kwestie
ä uit te doen zijn. A
i liIa­ar deze verwachting behoeft ten deze zich niet te
t verwezenlijken. i _
Als namelijk in breeden kring de juridische besehouwing
v van nir. Van Swinderen wordt gedeeld. Ook reeds, als inen
[ i afgezien van het juridische reeht, het als eiseh van moreel
‘ recht voelt, dat niet een uitbetaling worde gestaakt van gelden,
[ _ ­ die voor een groot deel zijn te besehouwen allsrentenvan N
vroeger genaast kapitaal. Zelfs, ja vooral, wanneer ­­-
j geheel afgedavelit nog van deze beide vragen - ook ter ,,
linkerzijde het besef levend is of levend wordt, dat
zieh aan zijn volk vergrijpt wie de nialterieele nooden onder
het oog ziet, maar den blik afwendt van de zedelijk-gees
§ r
ä
i
1
l i
e ze e r N er ,__, zeee 11 .