HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 92

JPEG (Deze pagina), 545.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

M »,~~·«­-­-j~« rvrr Y"' - ­ -· ­ ` ,
ya
In alle Boekwinkels is voorhanden:
i Het eerste stuk (blad 1-6) van:
DE SCHOOLWET,
zinvne nn Nncxannm Artnvnnme vm HET ,
‘ STAATSREGT VAN NEDERLAND. E
VERZAMELING DER STAATSREGTERLIJ KE ORGANIEKE WETTEN, N
I DIE TEN GEVOLGE DER GEWIJZIGDE GRONDWET VAN 1848
WORDEN INGEVOERD.
a
( OPGEHELDERD 110011 EENE
j AANTEEKENING
’ vm
{ Dr. J. J'. KREENEN, Schoolopziener in het 8e District van Gelderland {
en Rector aan het Gymnasium te Nijmegen, en Mr. J. H. G-. ï
i IBOISSEVAIN, Advokaat te Arnhem.
j De SCHOOLWET zal in drie stukken kompleet zijn. - Het
it tweede stuk is ter perse en verschijnt in de volgende maand. ­- l
i Tot aan de uitgave van het 2e stuk Wordt de inteekening her-
l opend. Prijs lnj inteekening 12; Gents per vel druks, buiten in- a
teekening 15 Gents. j

l
1 Snclpersdruk Vllll Ii. C. A. ’l‘lIlEï|EE$ucgcn.