HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 50

JPEG (Deze pagina), 548.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

ï
I
’ 48

i Van die negen en twintig inrigtingen hebben achttien
‘ minder dan twintig leerlingen, t. w.:
Groningen met 4 leerlingen.
, Dordrecht ,, 6 ,,
Meppel ,, 7 ,,
Zierikzee ,, 7 ,,
Franeker ,, 8 ,,
Boxmeer ,, 9 ,,
Ootmarssum ,, ll ,,
Alkmaar ,, 11 ,,
Leiden ,, 11 ,,
Enkhuizen ,, 12 ,,
Harderwük ,, 12 ,, -
Brielle ,, 12 ,,
Groenlo ,, 13 ,,
i Oldenzaal ,, 14 ,,
i Almelo ,, 16 ,,
VVinschoten ,, 17 ,,
Haarlem ,, 20 ,,
Gouda ,, 20 ,,
Zes inrigtingen hebben tusschen de twintig en dertig leer-
lingen, als:
x Nümegen met 24 leerlingen.
E Amsterdam ,, 24 ,, .
°s Hertogenbosch ,, 24 ,,
Enschede ,, 25 ,,
Assen ,, 26 ,,
Deventer ,, 26 ,,
Slechts vijf brengen l1et boven de dertig, als :
°s Gravenhage met 39 leerlingen.
Kampen ,, 40 ,,
Zutphen ,, 44 ,,
Rotterdam ,, 55 ,,
‘ Maastricht ,, 8 7 ,,
i Totaal 624 leerlingen.
Als wü nu bedenken, voor welk een uitgebreiden werk-
kring deze tweede afdeelingen bestemd zijn, tot voorbereiding
voor de militaire akademien, voor die te Delft, in 't alge-
meen voor de opleiding van den beschaafden stand z dat men
verwachtte , zouden welkome plaatsvervangsters zün
s