HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 5

JPEG (Deze pagina), 445.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

l ` A!
I
(
A.lS 777,672 Vg6(l7l7"lg ]L6l 'lJ67"lCl77g677, ZOOTC ’1l’ll672 7Z6LCL7’ 66726
regeling van het miclclelbave onclematïs, clan kan het noch
aan cle vegeving, noch aan het beschaafde publiek onaan··
genaam zljn, om oven zulk een belangwgke kwestie het ge-
voelen te vevnemen van ievnancl devgenen, clie zich clagelgks
met het geven van onclewigt bezig houden.
Mogt clit boekje twee gevolgen hebben: ten eerste, dat het F
Z)6l67°6 ’LU677,kJ67?, 677 ]JbCl7’L7Z67L 77LZ;j77. 777667” 67’7JCL7°67”l C0ll6gCl’S
aitlokke; en ten tweecle, {lat het_ cle hevinneving opwekke J
ll aan den jammevltjken toestancl, waawin het miclclelbawe ontlee-
wgs vevkeevt, hen, Clie ele onagt hebben om aan zooveel
’LUCL72,07°Cl6 6671, 67l72(l6 Z6 777JCLk67l,. ¤
F t
I -_.-..“.­­-» _-
ii

1
T
l 7