HomeTegenwoordige toestand en plan tot hervorming van het Middelbaar OnderwijsPagina 43

JPEG (Deze pagina), 705.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 69.37 MB

41
1 Nümegen met 25 latinisten.
. Zwolle ,, 23 ,,
Ootmarssum ,, 22 ,,
Gemert ,, 22 ,,
· Ravestein ,, 22 ,,
Uden ,, 22 ,,
Franeker ,, 21 ,,
Drie zün er , die het tot veertig leerlingen brengen, als:
Zutphen met 40 latinisten.
E Delft ,, 38 ,,
p Leeuwarden ,, 35 ,,
Slechts scholen tellen meer dan vijftig latinisten:
4; Amsterdam . . 72
l Utrecht . . . 69
Groningen . . 68
il °s Gravenhage . 68
. Maastricht . . 62
l Een oogopslag op deze tabel zal den lezer overtuigen,
waar, als men de klagt uit, dat de latünsche scholen en
eerste afdeelingen der gymnaziën slecht bevolkt zijn, de
oorzaak van deze klagt schuilt. De groote menigte der in-
rigtingen is het, die den bloei van elke inrigting op zich
zelve belemmert. Bespottelük is het om te zien, hoe in de
J meeste provincien de latünsche scholen elkander als °t ware
· verdringen. Bovenaan staat in dit opzigt Gelderland, dat op
g eene bevolking van 400,125 zielen, 14 latünsche scholen en
‘ gymnaziën telt. Slechts ééne van deze inrigtingen telt 40
‘ latinisten, t. w. Zutphen. Niet minder dan negen van die
veertien schol.en hebben tien of minder leerlingen. Dan
volgt Overrüssel, dat op 235,284 inwoners niet minder dan
zeven van zulke inrigtingen telt. De best bezochte van dit
zevental is Deventer met 27 latinisten.
Als derde provincie volgt Noord-Brahand met twcmlf (1)
scholen op 411,950 inwoners. Het grootste getal leerlingen l
van al die inrigtingen heeft Boxmeer, t. w. 2G. Aanzien­
läke steden als den Bosch en Breda hebben 14 en 13 lati- "
nisten. Een broeinest van kleine latänsche scholen is Friesland.
Twee er van, te Hindelopen en Stavoren, zün door jaren lang
(1) Voor korten tijd nog dertien; doch Oosterhout is gesupprimeerd.
I
l