HomeEen en ander omtrent het jongste wetsontwerp op het hooger onderwijs