HomeDe school en het wetsontwerp tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het openbaar laPagina 5

JPEG (Deze pagina), 362.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 16.39 MB

Nutseommissie ggvoor Onderwijs. gj?]
[ lle School en hel ll lol regeling van
rle posilie van vrouwelijke Rijks-ambleuaren
en onrlerwijzeressen bij hel openbaar lager
ï onderwijs, die in hel huwelijk lrerlen
door
l ïobanna (II. H. Naber. l
(Met wetsontwerp en memorie van toelichting, als bijlage).
Hmsterclam - 6. L. van Looy. - 191o.