HomeDe school en het wetsontwerp tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het openbaar laPagina 26

JPEG (Deze pagina), 681.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 16.39 MB

H
Bij den uitgever dezes verscheen: l
jp het Leerlingwezen in Nederland.
4 In opdracht van de Nutscommissie voor Onderwijs E
P door ë
l 1 Bruinwold Riedel.
Prijs 60 cent. Bij IO exx. 50 cent, bij 25 exx. 40 cent p. ex.
Vakonderwijs voor Meisjes.
Bet Vakonderwijs in Koken en huis-
, houden en de opleiding tst Dienstbode l
P In opdracht van de Nutscommissie voor Onderwijs ä
_ door
4 · . 1. Bruinwold Riedel. {
Prijs 60 cent. Bij IO exx. 50 cent, bij 25 exx. 40 cent p. ex. I
11.
' Bet Vakonderwuj sin Ziekenverpleging
In opdracht van de Nutscommissie voor Onderwijs E
door
1 C. van Lanschot Bubrecbt.
Oud-Verpleegster. `
· Met 9 bijlagen. `
Prijs 60 cent. Bij IO exx. 50 cent, bij 25 exx. 40 cent p. ex. {
I `Vahonderwijs in het Buitenland. r
In verband met het E
'Vakonderwijs in Nederland. .
door
D. 1 de Groot, `
Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs. L p
Prijs f 1.25. ?