HomeDe school en het wetsontwerp tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het openbaar laPagina 25

JPEG (Deze pagina), 338.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 16.39 MB

ne be-
uI1. In
Ticht,
)0OI°tG
re be-
lechts
>es1a.g
ob-
let de
welke
zelfde
uovcr
)0l‘ te
ver al
nt de
r1 met
ngrijk
onder
)rmu­ >
an de ·
1· sub
c go-
elijke
or de
mid tc
hoofd ~
thans
orden
wille
g met `
»mdat A
en te
zn cn
z ver-
aan-
mee-