HomeDe school en het wetsontwerp tot regeling van de positie van vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het openbaar laPagina 1

JPEG (Deze pagina), 616.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 16.39 MB

Nutscfommiosiei_ .yoor_­_,Onclerw11s. M h
a Ile Sehnnl en het wetsontwerp int regeling van
de positie van vrenwelijke Rijks­amhtenaren
en enderwijzeressen bij het epenbaar lager
nnderwijs, die in het huwelijk treden
door ‘ ° .
jobanna (ll. H. Naber.
v M (Met wetsontwerp en memorie van toelichting, als bijlage).
· I? W wl
V W r
M M l
Hm9t¢fd3m - S. L, Val! ­- 1Q1¢. {
· Prijs f0.2§. Bij 20 ox. f0.20, bij "5b5 èx. f0.16 p. o.