HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 5

JPEG (Deze pagina), 364.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

l l
Dc upvuuüêüïliïbélsckcnis R;
­­ ll
van de voor allrm tuogaukallgkc vulksschool
IN HET LICHT DER GESCHIEDENIS
E VAN HET LAGER ONDERWIJS EN DE ONDERWIJS-
` WETGEVING IN NEDERLAND
EN VAN DE vERH0UD1NG VAN G0DsD1ENsT l
EN zEDEL1JKHE1D, 1
O DOOR
J. BRUINWOLD R1EDEL.

l i
{ TYP. I. VAN BOEKHOVEN. ­- UTRECHT.
a ïfr