HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 126

JPEG (Deze pagina), 728.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

{jj
zïll
’; =‘‘ we
’ ll . .
g 1 1S kwetsmg van de geveelens van andersdenkenden een
_» {_ gruwel.
êfj Zi' acht het echter ewenscht en needzakelik, dat het
1 ft J ‘]
enderwijs niet alleen dee lsemzen, maar eek dee lmmzcn;
·¤· ­ ..
niet slechts dee weten, maar eek dee reveelen; dat (l3£ll`bl
1, ,· ­l
tl niet alleen het hoed, maar eek het llart screke. De
ij onderwijzer mag en meet, naar hare epvatting, niet alleen
i ll .. . . .. •
geven: zijn kennis, maar zzch zelf, geheel; zijne meening,
rr . ..
iv met alleen ever hetreen de maatscha 1 beweert en drift
,,,1, ë PJ in J 1
maar eek ever hetgeen als drijfveer ten grendslag meet
*1 . . .
l’· werden ele ‘d aan het leven van het 1nd1v1du.
te J g
t Heezeer eek evertuigd, dat bij de wisseling der tijds-
emstandi heden en de daarmede ge aard raande wi`zi `in‘
, 1, . ä .l
li ,­' • • « • •
van inzichten, geen enkele h1ster1sche naam in staat zeu
zi'n, eeni ‘ beinsel in seher emschreven verm uit te
*- spreken, meende zij tech de scheel, die van harentwege
jj, zal werden geepend, te megen neemen naar enzen Leeke-
J ïä dichter, die schreef :
Seheen het Haant`e van ’t Vernuft
Sems meet kening kraaien,
Meet ‘i` ’t Haant`en in de berst
, .l J
Neeit den nek emdraaienl
Aan die scheel heeft zg verbonden en heept zij meer
en meer te verbinden enderwizers en enderwi'ze1·essen,
» niet alleen eede leerkrachten, maar tevens warm veelendc
1
‘l • • •. •
tt veer een in bevenbedeelden zin gegeven OIld€l`W1S en 1n
V jj D D J
staat, em dit te geven in de deer de Vereeniging bedeclde
vrgzinnige richting.
Natuurlijk zal eek bg de keuze van leerstef en leer-
Ji middelen dezelfde everwe in elden. Naar eenveud en
jê g (
g, de `elikheid zal daarbï met ernst werden gestreefd.
,j J J c,
E v .. •
[ jg Vterd reeds velervvegen bij de behandeling der algemeene
#5

li

al