HomeDe klassieke opvoedingPagina 98

JPEG (Deze pagina), 563.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

f/ kkvr/7 «­w·r- .-- ~­-­>­­­r..» · ·‘*­v'§XR:; ~ r’•·‘·$ A.; ­`, Evva, ,1., .·.., ...,, ..,-4 ,. . , ., ~ .­», ....r. WA E ,, ,_ _

gj 62 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
x" "F
Indien wij dien heiligen plicht verzaken, wat zullen
l i wij dan kunnen antwoorden, wanneer ons rekenschap
$1 gevraagd wordt van de talenten, die ons waren toe-
; vertrouwd?
;¢!
.4; O PALLAS ATHENE! G1], DIE HET EDELSTE IN DE
F · MENSCHEN ONTWAKEN DOET EN SCHOONHEID AAN
WIJSHEID WEET TE PAREN. O, SCHENK ONS DE KRACHT
OM HET JUK VAN MECHANE, WAARONDER ONZE DWAAS­
l_ HEID ZICH BOOG, AF TE SCHUDDENl
· BESCHERMSTER VAN STAD EN VAN STAAT! SCHENK
g I ONS DE ZEGENINGEN VAN HARMONIE EN VAN ORDE.
. ROEP IN ONS WAKKER DE DEUGDEN VAN HET VOORGE-
SLACHT, OPDAT WI] HET HEDEN SIEREN MET DE SCHOON-
HEID VAN LANG VERVLOGEN EEUWENl

l r
I Ii
ï
ti
ä
|~.
Sai
l"
‘i,
il J