HomeDe klassieke opvoedingPagina 93

JPEG (Deze pagina), 803.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

DE KLASSIEKE oPvoED1Nc. 57
voir. La leçon est toujours bonne à méditer. Les gran-
des mélées d’intéréts suscitent parfois une divinité si-
nistre : l’argent qui n’est que l’argent. Par la culture dés-
intéressée, nous en éviterons l’opprobre et la servitude."
Frankrijk heeft bijna 2.000.000 mannen in de kracht _
van hun leven verloren ; het heeft niet genoeg ingenieurs
om de IO verwoeste departementen op te bouwen, niet
genoeg juristen, niet genoeg medici. Het heeft de jon-
gere generatie noodig uiet over eenige jaren, doch uu,
zoo spoedig mogelijk. Niets overbodige kan in het on-
derwijs worden geduld; slechts de individueele waarde
derjongeren kan goedmaken wat aan hun aantal ont-
breekt.
Dit is de verklaring voor de geestdrift, waarmede
dit pleidooi voor het langen tijd miskende Hu-
manisme werd ontvangen. ,,Le discours du ministre
de l’instruction publique a été interrompu fréquem-
ment par des applaudissements prolongés, uommmeuzf
02 chaque phrase qui couzfcuuuf uue ullusiou ei Veuseig-
uemeui des humauités, et l’on a pu remarquer que le
Y Président de la République était le premier à. donner,
r par ses bravos, une marque publique de son appro-
bation". 1) j
Is er iemand, die met deze feiten voor oogen, zou i
r willen volhouden, dat ons land het eenige is, waar zich .
[ de hierboven bedoelde kentering heeft voltrokken? 2)
1) Temps van 12 juli 1922.
2) Ook in Noorwegen valt een krachtige reactie ten gunste van de
klassieke opvoeding waar te nemen. De wetgever is reeds in belangrijke
mate op de hervormingen van 1896 teruggekomen. (Zie hierover de
mededeelingen van Prof. Dr. Raeder, geciteerd in het Weekbl. voor
Gymn. en M. O. 18e jaargang No. 5. (pag. 266-268).
i
1