HomeDe klassieke opvoedingPagina 88

JPEG (Deze pagina), 821.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

F
52 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
dies were to disappear from our education or to be
, confined to a small class of community, is conceded by
ig ` men of every school."
Niet minder krachtig klinkt het manifest in Maart V
‘ 1922 gepubliceerd door drie en dertig Glasgow’sche
K? hoogleeraren en privaat-docenten:
j ,,We, the undersigned professors and lecturers of
1 Glasgow Univei sity th subjects other them Latin ami
p Greek, desire to put on record our view that the exclu-
sion or undue restriction of these subjects would mean
l a great intellectual loss to the country, because, apart
l from their intrinsic value as a branch of human know-
~ ledge, a serious study of them at school, forms an al-
1 r most indispensable basis for some, and an admirable
J training for all, of the subjects which we represent 1).
Reeds voor den oorlog was in Duitschland de Deut-
lïë- _ sche Gymnasialverein opgericht, welke zich ten doel
· R stelde het verder afbrokkelen van de klassieke opvoe-
ding te bestrijden. Van deze organisatie, hoofdzakelijk
iï uit belangstellende particulieren bestaande, werden in
verschillende steden plaatselijke afdeelingen gevestigd. ,
Het inmiddels te Heidelberg opgerichte tijdschrift `
i ,,Das humanistische Gymnasium" werd kort daarop
~ ; het officieel orgaan van genoemde vereeniging. Toen L
Q; deze laatste de verdediging van de belangen der acade-
[ misch gevormde leeraren op zich nam, aldus aan een ·
i doel van ideëelen en nationalen aard de actie van een
vak-vereeniging verbindend, vonden eenige voorstan- {
ders der gymnasiale opvoeding hierin aanleiding zich in j
j 1) Classical Review, Mei/juni 1922. i
1
* i
e I
2%
al s. I