HomeDe klassieke opvoedingPagina 87

JPEG (Deze pagina), 817.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

DE KLASSIEKE OPVOEDING. 51 {
artikelen in couranten en tijdschriften, brochures ver-
schijnen, comité’s worden opgericht. 1) `
1 Verleden jaar verscheen in Engeland het rapport 2)
eener door Lloyd George benoemde Staatscommis-
sie, aan welke was opgedragen ,,to inquire into the
position of classics in the educational system of the
United Kingdom". Deze commissie, die zich bij hare s
T enquête niet alleen tot professoren en leeraren, doch j
vooral ook tot fabrikanten, arbeiders en kooplieden {
heeft gewend, verklaart in hare conclusie het volgende:
,,As our inquiry proceeded we have found that there
is no Sphere of national activity, of national life and ,
thought, which does not in Some way touch the object i
that we have in view. Ancient thought is inwoven in
the fabric of our modern life. In our political theory jl
and principle, in the habits of mind and imagination T
which make the man of Science, in the laws of thought 1
which animate Philosophy and Theology, in the im-
‘ pulse and Sympathies and apprehensions of the poet, in i
the wisdom and forethought of the administrator, the .
work, the aim anal the spirit of Greece anal Rome are vital l
to the highest development of om eivilisation.
That it would be a national desaster if classical stu-
1) Een zeer gelukkig verschijnsel is de belangstelling der jongeren.
) Hier behoort te worden vermeld de polemiek tusschen A. D. van ,
| Regteren Altena en B. L. van der Waerden in het Amsterdamsch
j Studententijdschrift Propria Cures. Met hoeveel talent eerstgenoemde
E daarin ook het humanistische standpunt heeft weten te verdedigen,
T ware voldoening zal hij niet kunnen smaken zoolang hij dezen
l` sympathieken en geestigen tegenstander niet zal hebben gemaakt `
p tot een overtuigd humanist. j
2) His Majes1:y’s Stationary Office (Londen 1921). `
4
l
»