HomeDe klassieke opvoedingPagina 81

JPEG (Deze pagina), 766.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

6
IV.
Enkele tegenstanders van het onderwijs in de klas-
sieke talen hebben een beroep gedaan op de wijze,
waarop in het buitenland dat onderwijs is geregeld, j
daarbij beurtelings verschillende landen aan het onze i
tot voorbeeld stellend en zich erover verwonderend, _
dat wij ons niet haastten, dat voorbeeld te volgen.
De geschiedenis leert ons, dat wij nimmer geschroomd
hebben, om iets van anderen te leeren en over te ne-
men; eerder zou men kunnen zeggen, dat het een der
hoofddeugden der Hollanders is het beste, wat elders j
wordt voortgebracht onmiddellijk te onderscheiden, in L
zich op tenemen en tot iets geheel eigens te verwer­ ‘
ken. 1)
En is niet juist het Humanisme hiervan een sprekend i
voorbeeld? Waar vond het zaad aan zonnige stranden ‘
geoogst, door zoele winden medegevoerd over bergen
en vlakten, een vruchtbaarder bodem dan in het Hol-
landsche land? Waar bloeide de zuidelijke bloem met {
weliger geur, met rijker kleurenpracht? Of is het juist
E dit, wat Uw eigenlijke grief is, Gij, die de klassieke ij
opvoeding poogt uit te roeien, dat wij de wereld hebben
1) ,,Is het niet merkwaardig, dat in een land, waar de volkszang niet
bestaat, de mooiste stemmen worden gevonden, en dat buitenlandsche ‘
componisten, om hunne werken goed te hooren, die door een Hollandsch .
koor moeten laten zingen ?" (Diepenbrook). i
s .
[ a
èë
E