HomeDe klassieke opvoedingPagina 80

JPEG (Deze pagina), 693.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

‘A€%v?‘,é<-v--wv-v v--v-·­­ - -- <-ye-..­­­-~­~-­·« ‘ W" 7" ·•<·" mv ­. Y .­ _,.. ­·­rY... , , Y ,. rvvvwi Y V · .-4 , ., __, ,,. , . 4 _ , , _ _ _ `I . ___,
li
44 DE KLASSIEKE oPvoED1NG.
ik _' zullen vertegenwoordigen, niet de allerhoogste eischen j
,1 worden gesteld? ls het niet noodzakelijk, dat diegenen,
V 3 naar wie ginds ons ras zal worden beoordeeld, in ont- j
l wikkeling en kennis, in de allereerste plaats echter
N. door beschavmg uitmunten?
j »e De Wonderen der Techniek zijn niet in staat den
’ inlander van onze superioriteit te overtuigen en hem
. het onderscheid tusschen beschaafde en onbeschaafde
Europeanen te doen vergeten. Zou het daarom niet
aanbeveling verdienen de allerbeste Hollanders in de
I gelegenheid te stellen om hun carrière in Indië aan te
l ’^ vangen of voort te zetten, en hen daartoe door hooge
. tractementen en andere voordeelen aan te moedigen?
Q j . Niet langer mogen door ons uitgezonden obscure
e Hollanders of nog meer obscure vreemdelingen ons pres-
pï tige en onze belangen bedreigen. Zij, die vóór alles een
p gedachte aan den inhoud onzer Schatkist wijden, moe-
p ten bedenken, dat aan het behoud onzer Koloniën niet
E slechts moweele voordeelen zijn verbonden.
j Z ‘j
W
jl
ii
K J
ll j

zj {
ll e