HomeDe klassieke opvoedingPagina 69

JPEG (Deze pagina), 466.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

E i
AAN DE TWEEDE KAMER E
DER STATEN GENERAAL.
ONDERGETEEKENDEN, VAN MEEN IN G, DAT HET HUMA­ , _ ,- L
N ISTISCH ELEMENT IN ONS ONDERWIJS NIET MAG
WORDEN VERZWAKT, SPREKEN DEN WENSCH UIT,
DAT IN HET AANHANGIG WETSONTWERP OP HET MID-
DELBAAR ONDERWIJS DE OP DE KEERZIJDE VAN DIT
ADRES AANGEGEVEN WIJZIGINGEN WORDEN RQ
AANGEBRACHT.
NAAM, QUALITEIT EN WOONPLAATS HANDTEEKENING 1
mr ADRES WORDT TER VERZENDING INGEVACHT DOOR HET c0Mu·R VOOR HET V
BEHOUD DER KLASSIEKE o1>v0E¤mG, Jou. vERHU1.sTs·rRAA1· 89, AMSTERDAM